فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت اهمیت و کاربرد مایکوتوکسین بایندر در صنعت دامپروری – ۳۵ اسلاید

پاورپوینت اهمیت و کاربرد مایکوتوکسین بایندر در صنعت دامپروری – 35 اسلاید

پاورپوینت اهمیت و کاربرد مایکوتوکسین بایندر در صنعت دامپروری - ۳۵ اسلاید 1
پاورپوینت اهمیت و کاربرد مایکوتوکسین بایندر در صنعت دامپروری – 35 اسلاید پاورپوینت اهمیت و کاربرد مایکوتوکسین بایندر در صنعت دامپروری – 35 اسلاید پاورپوینت اهمیت و کاربرد مایکوتوکسین بایندر در صنعت دامپروری – 35 اسلاید پاورپوینت اهمیت و کاربرد مایکوتوکسین بایندر در صنعت دامپروری – 35 اسلاید پاورپوینت اهمیت و کاربرد مایکوتوکسین بایندر در صنعت دامپروری – 35 اسلاید •عامل ترشح  گونه فوزاریوم • •شرایط تولید قارچ : •درجه حرارت سرد •  رطوبت بالا • •مکانیسم اثر : •ورود سم به اپتلیال روده و اختلال در سنتز پروتئین • •اثرات سم در بدن •بلوک سیستم ایمنی از طریق مرگ سلولی تیموس ، مغز قرمز استخوان و غدد لنفاوی •کاهش جذب ماده غذایی به علت ترشح سروتونین و کاهش وزن   پاورپوینت اهمیت و کاربرد مایکوتوکسین بایندر در صنعت دامپروری – 35 اسلاید پاورپوینت اهمیت و کاربرد مایکوتوکسین بایندر در صنعت دامپروری – 35 اسلاید •روش های کشف مایکوتوکسین •1- نمونه گیری از دانه ها •25 تا 100 گرم نمونه …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.