فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت اهمیت رعایت تناسب کودی در تغذیه گیاهی – ۴۰ اسلاید

پاورپوینت اهميت رعايت تناسب كودي در تغذيه گياهي – 40 اسلاید

پاورپوینت اهمیت رعایت تناسب کودی در تغذیه گیاهی - ۴۰ اسلاید 1
پاورپوینت اهميت رعايت تناسب كودي در تغذيه گياهي – 40 اسلاید پاورپوینت اهميت رعايت تناسب كودي در تغذيه گياهي – 40 اسلاید پاورپوینت اهميت رعايت تناسب كودي در تغذيه گياهي – 40 اسلاید پاورپوینت اهميت رعايت تناسب كودي در تغذيه گياهي – 40 اسلاید پاورپوینت اهميت رعايت تناسب كودي در تغذيه گياهي – 40 اسلاید مثال‌هايي از اثرات هم افزايي و مخالف عناصر غذايي و نقش آنها در سلامت گياه به‌ عنوان نمونه  وودراف (1955) جزء اولين دانشمنداني است كه قابليت جذب پتاسيم را براي ريشه گياه براساس روابط بين پتاسيم و كلسيم يا بين پتاسيم و كلسيم به علاوه منيزيوم مي‌داند. اين روابط نشان مي‌دهد كه جذب پتاسيم در نتيجه افزايش ميزان كلسيم و منيزيوم در محيط كاهش مي‌يابد. در اين صورت قابليت جذب پتاسيم براي ريشه را براساس مقدار نسبي اين عنصر نسبت به كلسيم و منيزيوم برآورد مي‌كنند؛ نه ميزان واقعي پتاسيم در محيط. بنابراين معمول است كه ميزان جذب يون بوسيله گياه را هم با در نظر گرفتن اثر مقدار موجود آن يون در محيط يعني “شدت يا Intensity ” و هم با توانايي محيط براي ثابت نگه&zwnj …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.