فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت اندازه گیری دوز بیمار در CT

پاورپوینت اندازه گیری دوز بیمار در CT

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۲٫۲۹۸ مگا بایت
تعداد صفحات۱۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۱۱ صفحه

اندازه گیری دوز بیمار در CT تعین دوز تابشی در تخمین خطراحتمالی پرتوCT در برابر منافع آن برای بیمار کاربرد دارد.

جئومتری باد بزنی تابش در CTباعث پوشش کامل بیماردر عرض مقطع ودر محورطول بیمار(z )فقط چند میلیمتر(ضخامت برش) است.

شدت تابش اندازه گیری شده در محور z نشان میدهد توزیع دوز اغلب اندکی بیش از ضخامت برش(طراحی عریضتر شعاع پرتوتابشی نسبت به ضخامت برش) است.
دوزهای CT درحد دوزهای بالای رادیولوژی تشخیصی است.
اندازه گیری دوز بیماردر CT بکمک اتاقک یونیزاسیون وتعین شاخص دوز سی تی (CTDI ) همچنین تعین دوز متوسط چند اسکن(MSAD) ساده ترین ودقیقترین روش است.
اتاقک یونیزاسیون:دارای محفظه کوچک پر از گازبا دیواره نازکی که حداقل جذب پرتورا داشته باشد و دو الکترود برای جمع آوری یونهای حاصل از یونیزاسیون گازموردتابش با پرتو.

بارالکتریکی جمع شده در الکترودمتناسب با مقدارپرتو عبوری از اتاقک است و بکمک الکترومتر بدقت قابل اندازه گیری است.
بکمک دوزاندازه گیری شده منحنی توزیع
دوز در محور z برشD(z) ترسیم می شود.

شاخص دوز در CT (CTDI) (اندازه گیری دوز بیمار در یک اسکن) : متناسب با سطح زیر منحنی توزیع دوز تابشی در ضخامت برشD(z) می باشد. با افزایش شدت پرتو(ارتفاع D(z) )و ضخامت برش یا باز شدن کلیماتور(عرض D(z) ) CTDIودوزهای تابشی بیمار افزایش می یابد.

در رابطه فوق n تعداد ردیف دتکتور swپهنای برش برحسب mm D(z)توزیع دوز تابشی و dz اندازه محور طولی بیمار است. MSADمتوسط دوز چند اسکن (اندازه گیری دوز بیمار در اسپایرال): بکمک اندازه گیری CTDI از یک مقطع قابل محاسبه است.

در رابطه فوق BI شاخص تخت یافاصله بین برشهاَ است.
طبق فرمول با افزایش شاخص تخت(فاصله برشها)پرتوبر سطح بزرگتری از بیمار توزیع لذا میانگین دوز کاهش می یابد (از دست دادن اطلاعات بین برشها) و برعکس.
هرگاه شاخص تخت با ضخامت برشها برابر باشد MSAD تقریبابرابر CTDI خواهد بود. اندازه گیری شاخص دوز در CT (CTDI): بکمک اتاقک یونیزاسیون سیلندری بلند که طولی چند برابر عرض شعاع پرتو دارد اندازه گیری ومحاسبه می شود.

در رابطه فوق:Q مقداربار جمع شده در طول یک اسکن Cf فاکتور کالیبراسیون اتاقک(تبدیل دوز تابشی به دوز جذبی)

مراحل اندازه گیری CTDI:
-اتاقک مدادی درون یکی از سوراخها قرار گرفته واسکن انجام مقدار بار خروجی از اتاقک اندازه گیری و ثبت می شود.

-تکرار مرحله قبل در سوراخهای دیگر(تعیین دوز در مکانهای مختلف فانتوم بعلت اختلاف دوز با وصف ثبات فاکتورهای تابش( مراحل اندازه گیری MSAD :
– انتخاب دقیق فاکتورهای تابش sw – BI…..
انتخاب فانتوم مناسب
قراردهی مناسب فانتوم روی تخت وثابت سازی در مرکز گانتری در مرکز شعاع پرتو
قرار دادن اتاقک یونی در فانتوم و اتصال آن به الکترومتر
انجام اسکن ثبت مقدار نمایش الکترومتر
در اسکنر های یک جهته یکبار اندازه گیری برای تمام مقاطع کافی ودر اسکنر های دوجهته یکبار برای حرکت اسکن در جهت عقربه های ساعت ویکبار در خلاف جهت اندازه گیری و میانگین گیری می شود .


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.