فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت امور دارویی در برنامه پزشک خانواده

پاورپوینت امور دارویی در برنامه پزشک خانواده

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۲۱۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۲۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۲۸ صفحه

بنام خداوند جان و خرد اموردارویی دربرنامه پزشک خانواده پزشک خانواده
پزشک خانواده مسوولیت دارد خدمات سلامت را در محدوده بسته ای

تعریف شده بدون تبعیض سنی و جنسی وویژگی های اقتصادی

اجتماعی رادر اختیار فرد- خانواده و جمعیت تحت پوشش خود قرار

دهد.

پزشک خانواده مسوول اداره کردن تیم خود ( ماما – پزشک ) است.
هدف از اجرایی طرح :
هدف از اجرایی طرح پزشک خانواده دسترسی آسان افراد به خدمات پاراکلینکی

ارتقاء خدمات بهداشتی اولیه

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به اقشار کم درآمد بویژه مناطق روستایی دور افتاده

پوشش بیمه ای اقشار کم در آمد
با توجه به اینکه حدود سه میلیون نفر روستایی در سراسر کشور تحت پوشش بیمه های مختلف از قبیل کمیته امداد- بیمه درمانی – تامین اجتماعی – نیروهای مساح هستند و کل جمعیت روستایی ۲۳ میلیون نفر می باشد و باید برنامه بیمه روستایی در۲۰میلیون نفردر مناطق روستایی و علاوه بر آن جمعیت شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر نیز طبق قرارداد زیر پوشش بیمه روستایی قرار گرفته اند.ودر این طرح کل افرادی تحت پوشش بیمه روستایی در کل کشور قرار گرفتند معادل ۲۶ میلیون نفر می گردد. از ابتدای شروع طرح از نیمه دوم ۸۴ حدود ۵۴۰۰نفر پزشک و ماما در روستاهای مختلف کشور مستقر شده اند که تقریبا ۸۰ درصد تیم سلامت مورد نیاز برای سطح اول پزشک خانواده در روستاهاست تامین شده است از جمله مشکلاتی که این طرح با آن مواجه است مثل تامین مسکن و مسئله بیتوته و بیمه و مرخصی و آموزش میباشد. و حدود ۲۰ درصد باقی مانده طرح که در حال اجرا می باشد طرح مناطق محروم در ۱۵ روز کار و ۱۵ روز استراحت پزشک خانواده می باشد که جهت جذب پزشک در روستاهای بسیار دور می باشد. ارائه داروها از برنامه بیمه روستایی و نظام ارجاع و پزشک خانواده تجویز می گردد با پرداخت ۳۰ درصد فرانشیز توسط بیمار امکان پذیر خواهدبود.و در مورد داروهای تجویز شده توسط پزشک که خارج از برنامه باشد به عهده خود بیمار خواهدبود.برای هرمرکز طبق تعریف بیمه خدمات درمانی یک ماما و یک پزشک می باشد و برای مرکز ۲۰۰۰ نفر الی ۴۰۰۰ نفر یک پزشک و یک ماما تعریف شده است پزشکان در برنامه بیمه روستایی مسوولیت سلامت مردم تحت پوشش خود وپیگیری فعال بیماران مزمن و مراجعه کنندکان خدمات بهداشتی و درمانی را دارند. کلیه حقوق کارکنان پزشک خانواده و دارو توسط بیمه خدمات درمانی پرداخت می شود و بیمه خدمات درمانی نیز برنحوه خدمات توسط پزشک خانواده نظارت دقیق و انتظارتی که دارد خدمات بموقع وطبق برنامه اعلامی باشد. کمبود دارو طبق لیست اعلامی نداشته باشند . سطح بندی خدمات سطح اول :

خدماتی که توسط واحدی در نظام سلامت ( خانه بهداشت – مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی ) ارائه میگردند . این واحدها بطور معمول در جایی نزدیک به محل زندگی مردم قرار دارد و نخستین تماس فرد با نظام سلامت از طریق پزشک خانواده یا تیم سلامت ( بهورز) اتفاق می افتد که خدماتی از قبیل ثبت اطلاعات پزشک خانواده و ارجاع بیمار به رده بالاتر و پیشگیری و درمانهای اولیه اتفاق می افتد. سطح دوم :
خدمات درمان تخصیصی سرپایی یا بستری که توسط واحدی در نظام سلامت ارائه می گردد.این دسته از خدمات در دست ارجاع شوندگان به سطح بالاتر اتفاق می افتد و پزشک سطح دوم موظف به پس خوراند کار و نتیجه بیماری از نظر دارو و بستری و خدمات انجام شده به سطح اول نمایند.
سطح سوم :
خدمات تخصیصی که در سطح دوم انجام شده و نتیجه ای نگرفته و نیاز به رده بالاتر شده که همان رده فوق تخصیصی می باشد که در اختیار ارجاع شدگان سطح اول و دوم قرار می گیردو نتجیه کار را خدماتی از قبیل خدمات دارو و بستری و جراحی و پس خوراند آنرا به سطح اول نظام اعلام میدارند.
تعهدات مرکز بهداشت شهرستان طبق قرارداد ۱-مرکز بهداشت شهرستان موظف است تغییرات ایجاد شده در فهرست پزشکان خانواده و ماماهای قرادادی را در هر۳ ماه به بیمه خدمات درمانی اطلاع دهد.
۲-مرکز بهداشت شهرستان باید نسبت به تجهیز آزمایشگاه و رادیولوژی اقدام نماید این بدان معنی نیست که در هرمرکز یک آزمایشگاه و رادیولوژی ایجاد گردد بلکه امکان در مراکز بهداشتی به عهده مرکز بهداشت خواهدبود.
۳- آموزش پزشکان و پرسنل زیربط در خصوص ارائه خدمات بهداشتی درمانی و بیمه ای به بیمه شدگان روستایی در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده توسط گروههای کارشناسی
۴- نظارت برحسن اجرای خدمات از طریق نظام ارجاع
۵- نظارت بر اجرای خدمات ارائه شده مورد توافق وزارت بهداشت و سازمان بیمه درمانی


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.