فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت امنیت غذایی ومایکوتوکسین ها – ۳۲ اسلاید

پاورپوینت امنیت غذایی ومایکوتوکسین ها – 32 اسلاید

پاورپوینت امنیت غذایی ومایکوتوکسین ها - ۳۲ اسلاید 1
پاورپوینت امنیت غذایی ومایکوتوکسین ها  – 32 اسلاید پاورپوینت امنیت غذایی ومایکوتوکسین ها  – 32 اسلاید پاورپوینت امنیت غذایی ومایکوتوکسین ها  – 32 اسلاید پاورپوینت امنیت غذایی ومایکوتوکسین ها  – 32 اسلاید پاورپوینت امنیت غذایی ومایکوتوکسین ها  – 32 اسلاید v همه مایکوتوکسین ها ریشه قارچی دارند اما همه ترکیبات مضر تولید شده توسط قارچ مایکوتوکسین نیستند. v محصولات قارچی سمی برای باکتری ← آنتی بیوتیک v محصولات قارچی سمی برای گیاهان ← فیتوتوکسین v محصولات قارچی سمی برای مهره داران و دیگر گروه های حیوانی در غلظت های پایین ← مایکوتوکسین v مرور تاریخی مایکوتوکسین ها (جدول 1) v ارزیابی کامل مایکوتوکسین ها در 1962 با یک بحران غیر معمول در نزدیک لندن در انگلیس 100000 جوجه بوقلمون مردند. v به دلیل آلوده شدن خوراک بادام زمینی این دام ها به متابولیت های ثانویه آسپرژیلوس فلاووس (افلاتوکسین ها) دانشمندان به فکر افتادند که دیگر متابولیت های مخفی کپک ها ممکن است مرگبار باشند.       …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.