فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت الگوهای اتمی (واقعیت اتم)

پاورپوینت الگوهای اتمی (واقعیت اتم)

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۱٫۷۳۱ مگا بایت
تعداد صفحات۳۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۳۷ صفحه

الگوهای اتمی ( واقعیت ا تم ) با توجه به مشاهدات انجام شده و پی بردن به خاصیت دوگانگی موجی – ذره ای برای ماده و نور(‌بعنوان ذره و موج ) و
اینکه فیزیک کلاسیک برعکس این نتایج امواج و ذرات را کاملاً بطور مطلق و مجزای از هم بررسی و فرمول بندی می کرد، لذا لازم بود که واقعیت حقیقی ساختمان اتم تشریح شود.
از بین مدل های ارائه شده برای اتم سه مدل اتمی تامسون ، راترفورد و بوهر از اهمیت خاصی برخوردار هستند. ۱ مدل اتمی تامسون (‌مدل اتمی با تقارن کروی بار ) این مدل از آن جهت که تامسون اتم را محیطی انباشته از بار مثبتِ یکنواخت که الکترونها در درون آن به طور ساکن قرار گرفته ا ند، فرض کرده بود، به مدل اتمی کره صلب مشهور بود که به آن مدل هندوانه ای نیز گفته می شد.
در واقع این اتم بر اساس تقارن کروی با ر مثبت ارائه شده بود بطوری که
مقدار بار تنها به شعاع کره بستگی پیدا می کرد و ازاطراف به شکل یکنواخت در سرتا سرکره ای به شعاع R توزیع میشد، شکل. ۲ اگر مقدار با رمثبت q را در نظر بگیریم آنگاه شدت میدان الکتریکی در سطح کره ای به شعاع R برابر است با :

اما شدت میدان الکتریکی برای r < R و r > R چقدر است ؟ شکل

در سطح کره ای به شعاع r و بار q’شدت میدان برابر است با : ۳ q ۴/۳PR3
q’ ۴/۳Pr3  ۴ ۵ بعد از ارائه نظریات فارادی در الکترولیز محلولها (جداسازی یونهای محلولها بوسیله جریان الکتریسیته)،
که در واقع قدمهای اولیه در بیان الکتریسیته و همچنین ساختمان الکتریکی اتمها میباشد، استونی نام الکترون را برای ذره الکتریکی انتخاب میکند، و وجود الکترون از راه تجربی اثبات می شود.
یعد از آن آزمایشهای تامسون در رابطه با اشعه کاتدی، خواص آن و نسبت بار به جرم الکترون را محاسبه و تعیین میکند. ۶ مدل اتمی راترفورد: تقریبا ۱۳ سال بعد گایگر و مارد سن در سال ۱۹۱۱ به راهنمایی راترفورد آزمایش زیر را ترتیب دادند : ۷ مشاهدات آزمایش رادرفورد:
اکثریت ذرات a تقریباً ۹/۹۹% از صفحه نازک عبور می کردند.
تعداد کمی از ذرات a منحرف شده و برخی نیز انعکاس  ۱۸۰ داشته و به طرف منبع برمیگرد ند .
نتیجه(۱) : با توجه به مثبت بودن ذره a و انعکا س و انحراف ذرات می توان فهمید که با رهسته مثبت است و با توجه به در صد عبور ذرات a می توان فهمید که تقریباً تمام جرم اتم در مرکز اتم متمرکز شده است.
نتیجه (۲) : بعلت عبور ذرات بعد هسته خیلی کوچک است اما چه اندازه است ؟
نتیجه (۳) : الکترونها با وجود بار منفی تاثیری برذرات a نداشتند و نشان می دهد که نسبت به هسته خیلی کوچک هستند.
نتیجه (۴) : بخاطر انعکاس کامل ذرات a با توجه به سنگین بودن این ذرات واینکه دارای سرعت بودند پس نیروهای الکتریکی بسیار قوی از طرف هسته در اتم وجود دارد.
۸ برای توجیح این آزمایش راترفورد اتم را به شکلی در نظر گرفت که دارای یک هسته با بار مثبت در مرکز، که عمده جرم اتم را شامل می شد و الکترونها نیز در فاصله ای از آن قرار داشتند.

b = rmin ، پا رامتر برخورد، حداقل شعاعی است که ذرات a می توانستند به هسته نزدیک شوند.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر