فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت اصول و مفاهیم و مفروضات حسابداری

پاورپوینت اصول و مفاهیم و مفروضات حسابداری

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلpptx
حجم فایل۲۸۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

این پاورپوینت در مورد اصول و مفاهیم و مفروضات حسابداری در ۵۲ اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: اصول و مفاهیم و مفروضات حسابداری،اصول و مفاهیم حسابداری،استانداردهای حسابداری ،اصل تحقق درآمد،اصل تطابق هزینه با درآمد،مفاهیم حسابداری،اصول حسابداری، و…ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

مقدمه:

اصول و مفاهیم حسابداری،مجموعه ای ازمیثاقها،قواعد،روشهاورویه هایی است که دستورالعمل شناسایی،پردازش رویدادهای مالی برای تهیه صورتها وگزارش های مالی را بیان می کندوبا گذشت زمان وتجربه موارد جدید تغییر می- کند و کامل می شود.

vمعرف رویکردهای کلیاست که درشناساییو اندازهگیریرویدادهای حسابداریمورد استفاده قرار می گیرد.
‐مفیدترین تعریف از اصول را می توان از بیانیه های شماره ۴ هیات اصول حسابداری بدستاورد.

مطابق هیات اصول حسابداریAPB #4، اصول پذیرفته شده حسابداری ریشه در تجربه، استدلال، بکارگیری و الزام عملی دارد.اصول فراگیر زیر مجموعه اصول پذیرفته شدهحسابداریمحسوب و به شرح زیر تعریف می شود:

n

nاصول حسابداری را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد:

اصول متمرکز بر نهاده ها

شامل رویکرد های کلی یا قواعد کلی است که برای تهیه صورتهای مالی و محتوای آن و همچنین صورتهای مالی مکمل و موارد افشاء بکار گرفته میشوند.

اصول متمرکزبر ستانده ها

قابلیت مقایسه صورتهای مالی تهیه شده توسط واحدهای انتفاعی مختلف را مد نظر قرار می دهد.

نظر به اینکه درک روشن اجزای متشکله درآمد فروش حایز اهمیت است،با پاسخ دادن به پرسش های زیر مفهوم درآمد را روشن می نماییم:

۱-ماهیت درآمد چیست؟

۲-چه اقلامی را می توان دردرآمدفروش منظور کرد؟

۳-چگونه باید درآمد را محاسبه کرد؟

۴-درآمدچه زمانیشناسایی و از لحاظ مقاصد حسابداری گزارش می شود؟

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.