فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت اصول مهندسی فشار قوی شکست الکتریکی در عایقها

پاورپوینت اصول مهندسی فشار قوی شکست الکتریکی در عایقها

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۱٫۲۱ مگا بایت
تعداد صفحات۵۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۵۶ صفحه

شکست الکتریکی در عایقها ۲- گازها اصول مهندسی فشار قوی بسمه تعالی قانون گازها: کلاسیک تئوری جنبشی قانون گازها:توزیع سرعت ذرات شکست الکتریکی در گاز شکست الکتریکی در گاز شکست الکتریکی در گاز-(میانگین) فاصله آزاد شکست الکتریکی در گاز شکست الکتریکی در گاز- تعیین میانگین فاصله آزاد شکست الکتریکی در گاز- تعیین میانگین فاصله آزاد با فرض n0 تعداد ذرات برخورد کننده در x=0 و با انتگرالگیری در فاصله صفر تا x : احتمال وجود فاصله آزادی بطول x برابر است با احتمال برخورد در فاصله x+dx. با مشتقگیری از رابطه فوق تابع چگالی احتمال فاصله آزاد x را بصورت زیر تعریف میکنیم: میانگین فاصله آزاد خواهد شد: مقطع برخورد خواهد شد: ► ► مقطع کل شامل مولفه های زیر خواهد بود: شکست الکتریکی در گاز:مقطع برخورد کل شکست الکتریکی در گاز: مقطع برخورد کل روابط قبل با فرض ساکن بودن ذرات مورد برخورد حاصل شد، در صورتیکه جنبش ملکولی ناشی ازحرارت را در نظر بگیریم، مقطع برخورد با ضریب زیر اصلاح خواهد شد: برای ترکیبی از مخلوط چند گاز(۱و۲و…) میانگین فاصله آزاد ذرات گاز ۱ با در نظر گرفتن فرض فوق خواهد شد: ► میانگین فاصله آزاد از رابطه نتیجه میشود: Mean free path توزیع فاصله آزاد با جایگذاری میانگین فاصله آزاد درتابع چگالی احتمال آن خواهیم داشت: معادله فوق را با توجه به مقطع برخورد هم میتوان نوشت که مبین کاهش ذرات برخورد کننده در طی مسیر x است که ممکن است در اثر جذب، جذب نوری و… باشد انتقال انرژی در برخورد ذرات برخورد بین ذرات گاز بر دو نوع است:
۱- الاستیک که در آن انتقال انرژی از نوع جنبشی است
۲- غیر الاستیک که در آن تمام یا بخشی از انرژی جنبشی ذره متحرک بصورت پتانسیل به ذره مورد برخورد منتقل میشود
برخوردهای منجر به یونیزاسیون، جذب، تحریک و غیره از نوع دوم هستند برخورد غیرالاستیک دو ذره ► انتقال انرژی در برخوردغیرالاستیک دو ذره ► ► ► ► For electron For ions u1≈ 0 u1≈ 0.5 u0 یونیزاسیون ضربه ای در گاز گازها در حالت عادی (حرارت و فشارمعمولی) عایق کاملی هستند
هوا در حالت عادی و تحت میدان الکتریکی ضعیف بمقدارخیلی کم (در حد ۱۶-۱۰تا ۱۷-۱۰آمپر بر سانتیمتر مربع ) هدایت میکند
این هدایت ناچیز ناشی از یونیزاسیون ملکولهای هوا در اثر اشعه کیهانی و مواد رادیو اکتیو موجود در زمین است.
در میدانهای قوی الکترونهای آزاد از میدان کسب انرژی کرده و در برخورد با ملکولهای هوا انرژی پتانسیل آنها را بالا برده و باعث خروج الکترون از جاذبه هسته (آزادی الکترون) میشوند
شرط یونیزاسیون آن است که انرژی کسب شده از میدان از انرژی یونیزاسیون ذره بیشتر باشد: ≤ ≈ یونیزاسیون ضربه ای از طرفی تما م الکترونهای پرانرژی قادر به یونیزه کردن ملکولها نبوده و این مرحله نیز تابع احتمال است:
یونیزاسیون ضربه ای -ضریب اولیه تاونزند ضریب اولیه یونیزاسیون عبارت است از تعداد الکترونهای آزاد شده توسط هر الکترون در طی مسیری بطول واحد در جهت میدان.
این ضریب از یک طرف تابعی است از انرژی الکترون و از طرف دیگر با تعداد ملکولها (فشار) در ارتباط مستقیم است: ◄ یونیزاسیون ضربه ای – قانون تاونزند تابعیت آلفا از فشار و شدت میدان و ► از فشار و درجه حرارت گاز تابعیت مقایسه جریان تاونزند با مقادیرتجربی عوامل تقویت یونیزاسیون ضربه ای عوامل تقویت عبارتند از:
فوتو یونیزاسیون
ترمو یونیزاسیون
صدور الکترون از کاتد در اثر:
۱- تابش فوتون با انرژی بزرگتراز تابع کاری فلزکاتدphotoemission
2- برخورد یونها و انتقال انرژی کسب شده از میدان به کاتد
۳- گرم شدن کاتد thermo emission
اعمال میدان الکتریکی قوی field emission ►
عوامل تقلیل یونیزاسیون ضربه ای عوامل تضعیف عبارتند از:

جذب attachment (در گازهای الکترونگاتیو)
ترکیب مجدد recombination
دیفوزیون diffusion
ترکیب مجدد ► ► The half time is: نرخ کاهش ذرات با ضریب جذب بتا: Electron affinity (attachment) اثر ثانویه (کاتد) با فرض n+ تعداد الکترونهای آزاد شده از کاتد توسط یونها با ضریب گاما Field emission Return گذر از تخلیه وابسته به مستقل ► تخلیه الکتریکی As is in the order of then:
K is in the order of 8-10 so
K is a constant wile “alpha” changes with E and P قانون پاشن From: and

result: منحنی پاشن قانون پاشن Paschen’s law-1 ► داشتیم: همچنین: Paschen’s law-2 قانون پاشن شدت میدان شکست شکست در میدانهای غیر یکنواخت شکست در میدانهای …


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.