فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت اصول اساسی فارماکولوژی

پاورپوینت اصول اساسی فارماکولوژی

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۲۷۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۴۳ صفحه

اصول اساسی فارماکولوژی اصول اساسی فارماکولوژی فارماکوکینتیک هوشبری های استنشاقی -برداشت(جذب) آنها از حبابچه به گردش خون،توزیع در بدن و حذف نهایی از طریق ریه یا متابولیسم را ) عمدتا در کبد( توصیف میکند. -هدف اولیه بیهوشی استنشاقی،دستیابی به فشار نسبی مغزی ثابت و بهینهء هوشبرهاست. -مغز وسایر بافتها با فشار نسبی هوشبر های استنشاقی در خون شریانی به تعادل میرسند، بعبارتی: PA Pa Pbr عواملی که فشار نسبی حبابچه ای را تعیین میکنند: مقدار غیر قابل برگشت) برداشت-ورودی(مقدار تحویلی))= PA(=Pbr) وردی هوشبرهای استنشاقی وابسته است به: ۱) فشار نسبی دمی ۲) تهویه حبابچه ای ۳) مشخصات دستگاه تنفسی بیهوشی برداشت هوشبرهای استنشاقی وابسته است به: ۱) محلولیت (ضریب تفکیک خون به گاز) ۲) برونده قلبی ۳) اختلاف فشار نسبی شریان و ورید متابولیسم ودفع یونی هوشبر استنشاقی تاثیر قابل ملاحظه ای بر PA در حین القاء و نگهداری بیهوشی ندارد. فشار نسبی دمی هوشبرها ( PI ) – هنگام تجویز اولیه یک هوشبر استنشاقی PI بالا ضروریست. این PI اولیهء بالا(ورودی) اثر برداشت دارو توسط خون را جبران میکند و القاء بیهوشی را شتاب می بخشد که با میزان افزایشPA نشان داده میشود. این اثر PI را با عنوان “اثر غلظت” میشناسند.از لحاظ بالینی محدوده غلظت لازم برای ایجاد اثر غلظت احتمالا تنها با N2O امکانپذیر است. اثر گاز دوم: -برداشت حجم بزرگی از یک گاز(گاز اول) میزان افزایش Paگازهمزمان تجویز شده(گاز دوم) را شتاب می بخشد. – از نظر بالینی پدیده با اهمیتی نیست. اثرغلظت و گاز دوم: تهویه حبابچه ای ( VA ) افزایش VA ورود هوشبر استنشاقی برای جبران برداشت آن توسط خون را بهبود میبخشد ودر نتیجه افزایش سریعتری در PA و بنابرین تسریع القاء بیهوشی خواهیم داشت. تهویه کنترله (در برابر خودبخودی) که منجر به هیپر ونتیله شدن و کاهش بازگشت وریدی میشود،باعث شتاب بیشتری در افزایش PAمیشود: افزایش ورودی (افزایش VA) وکاهش برداشت(کاهش برون ده قلبی ). در نتیجه خطر مصرف بیش از حد هوشبر ها و تضعیف میوکارد افزایش می یابد.از سوی دیگر، در نتیجه کاهش PaCo2 جریان خون مغز کاهش میابد. در نتیجه از شروع تضعیف همزمان CNS جلوگیری میگردد. وقتی تهویه ریه ها از خودبخودی به کنترله تغییر میابد، کاهش PI هوشبر تبخیری برای حفظ PA مشابه، مناسب است. دستگاه تنفسی بیهوشی: مشخصات دستگاه تنفس بیهوشی که بر میزان افزایش PA تاثیر می گذارد،عبارتند از : ۱)حجم دستگاه ۲)محلولیت هوشبر استنشاقی در جزء لاستیکی یا پلاستیکی دستگاه ۳) جریان گاز محلولیت: -محلولیت هوشبر های استنشاقی در خون و بافتها با ضریب تفکیک بیان میشود. -ضریب تفکیک PC یک نسبت توزیع است که چگونگی توزیع هوشبر استنشاقی بین دو فاز در حالت تعادل را توصیف می کند. برای مثال ضریب تفکیک خون به گاز برابر ۱۰میباشد،یعنی در حالت تساوی فشار نسبی هوشبر در این دو فاز ، غلظت هوشبر در خون ۱۰ ودر گاز حبابچه ای ۱ خواهد بود. PC وابسته به درجه حرارت است. محلولیت یک گاز در مایع با کاهش در جه حرارت، افزایش می یابد. ضریب تفکیک خون به گاز: – زمان لازم برای تعادل خون با فاز گازی (آلوئولها) -اگر ضریب تفکیک خون به گاز بالا باشد، مقدار زیادی از هوشبر بایستی در خون حمل شود تا Pa با PA به تعادل برسد وبر عکس. -N2O ضریب تفکیک خون به گاز کمتری دارد (محلولیت کمتر در خون) ضریب تفکیک بافت به خون: – زمان لازم برای تعادل بافت با Pa -این زمان با محاسبه ثابت زمانی (نسبت مقدار هوشبر قابل جذب در بافت به جریان خون بافت) میتوان برای هر بافت پیشگویی کرد. این ثابت زمانی برای هالوتان و ایزوفلوران ۴-۳ دقیقه است و تعادل کامل هر بافت از جمله مغز، با Pa نیاز به حداقل ۳ ثابت زمانی داردو بهمین دلیل برای نزدیک شدن Pbr به PA بمدت ۱۵-۱۰ دقیقه، Paاین هوشبر ها را ثابت نگه میداریم. در مورد N2O ، سووفلوران و دسفلوران ثابت زمانی مذکور ۲ دقیقه استو مدت رسیدن به تعادل کامل حدود ۶ دقیقه می باشد. -تجویز N2Oدر حضور پنوموتوراکس فشاری ممنوع است. -بر خلاف گسترش سریع پنوموتوراکس یا حبابهای هوایی (آمبولی هوا در ورید) افزایش حجم گاز روده توسط N2O آهسته است. -در انسداد روده محدود کردن غلظت N2O بمیزان ۵۰% میتواند توصیه ای ضروری باشد.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر