فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت استاتیک

پاورپوینت استاتیک

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۵۳۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۹۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۹۱ صفحه

استاتیک فهرست مطالب درس استاتیک :

استاتیک اجسام :
نیروها در صفحه
آنالیز برداری
تجزیه یک نیرو به اجزاء آن
جمع نیرو ها (بیش از دو نیرو) بوسیله مولفه های آنان روی محورX وY

تعادل :
قوانین و تعریف تعادل
رسم دیاگرام آزاد اجسام صلب و گشتاور :

گشتاور نیرو حول یک نقطه
گشتاور یک کوپل
کم کردن دستگاه نیروها به یک نیرو و یک کوپل
عکس العمل ها و تکیه گاهها :
انوع تکیه گاه:

رابطه عکس العمل نیروها در تکیه گاه با گشتاور
عکس العمل استاتیکی نا معین مرکز سطح یا جسم : مرکز سطح و خط (ممان اولیه) تعادل و خواص آن استفاده از مرکز جسم تعیین ممان اولیه بوسیله انتگرالگیری آنالیز سازه ها خمش دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی (بار متمرکز و بار گسترده) ممان ثانویه یا ممان اینرسی تعیین ممان اینرسی بوسیله انتگرال گیری روش کار و انرژی برای حل مسائل استاتیک استاتیک اجسام یک نیرو روی یک جسم میتواند از بر آیند چندین نیرو بوجود آمده باشد . که هر یک از آن نیروها همان اثر برآیند را دارند . روابط بین نیروها متفاوت عمل کننده روی یک جسم و وضعیت تعادل آنها تعیین کننده وضعیت نیروهای اعمال شده روی جسم می باشد .
نیروها در یک صفحه (ابتدا دو نیرو) نیروی وارده به یک جسم معمولا بوسیله نقطه اثر آن مقدار وجهت آن روی جسم مشخص می شود . معمولا نیرو بوسیله مقدار و جهت آن در مقدار و جهت قابل بررسی است . که دستگاههای مختلف بوسیله واحدهای مختلف مشخص می شود نیرو به وسیله خط راست و زاویه ای که با محور مشخص و ثابت دارد بیان می شود. شواهد تجربی نشان میدهد که دو نیروی Q P در نقطه A را می توان بوسیله بر آیند آنها یعنی R جایگزین نمود .

R نیروی برایند دو نیروی Q P می باشد و همان اثر آن دو نیرو را دارد و آن را می توان بوسیله شکل زیر نشان داد . آنالیز برداری : همه کمیتهای فیزیکی را که دارای مقدار وجهت باشند می توان بوسیله بردار و قانون لوزی بیان نمود .یا به عبارتی از بردار برای نشان دادن یک نیرو روی جسم استفاده می شود . دو بردار که دارای یک مقدار و هم جهت باشند آنها را دو بردار مساوی گویند گرچه روی یک نقطه در جسم اثر ننمایند. دو بردار ممکن است دارای یک مقدار باشند ولی جهت آنان مخالف باشد . P+(-P)=0 تعادل: تعریف: وقتی برایند کلیه نیروهای عمل کننده روی یک جسم صفر باشد جسم در حال تعادل است .
قوانین نیوتن : در اواخر قرن هفدهم میلادی اسحق نیوتن سه قانون بنیادی پایه گذاری نمود که علوم مکانیک بر مبنای آن سه قانون استوار است .
قانون اول نیوتن : اگر برایند نیروهای وارده به یک جسم صفر باشد چنانچه آن جسم در حال سکون بوده است همچنان در حال سکون خواهد بود . و اگر در حال حرکت بوده است به حرکت خود با سرعت ثابت ادامه خواهد داد .
– جسمی که دو نیرو به آن وارد می شود در حال تعادل است اگر دو نیرو دارای یک مقدار و در یک راستا و دارای جهت مخالف باشند . اگرمجموع نیروهای تشکیل دهنده یک چند ضلعی (برایند) برابر صفر باشد جسم در حال تعادل است. F1 F2 F3 F4 R مثال : بررسی کنید آیا شرایط تعادل برای شکل زیر برقرار است . تمرین : دو سیم مطابق شکل در نقطه بهم متصل و بارگذاری شده اند با توجه
به اینکه۷۵ =α و p=400N نیروی کششی Ac Bc را تعیین کنید . A B C جمع نیروها در یک نقطه بوسیله مولفه های آنها بر (بیش از دو نیرو) X و Yروی محور
تا کنون وقتی دو نیرو در یک نقطه اعمال میگردید آنها را مورد بررسی قرار دادیم . به روش ترسیمی و هم به روش تحلیلی دو نیرو را مورد بررسی قرار دادیم و برایند را بدست آوردیم . ولی چنانچه سه نیرو یا بیشتر در یک نقطه مورد نظر باشند از طریق مثلث نیروها نمی توان برایند آنها را بدست آورد و می بایست از طریق مولفه های آنها روی محورها برایند را محاسبه نمود تجزیه یک نیرو به دو مولفه عمود بر هم : اندازه زاویه ө از جهت مثبت محور X و خلاف جهت عقربه های ساعت در نظر گرفته می شود .
مقدار ө از ۰ تا ۳۶۰ درجه تغییر میکند.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر