فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت اثر کامپتون (Compton effect)

پاورپوینت اثر کامپتون (Compton effect)

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۲۳۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۱۱ صفحه

اثر کامپتون ( Compton effect ) خلاصه مطالبی که تا اینجا مطا لعه گردید:
-۱ ارائه فرمول تجربی رایدبرگ در مورد سریهای طیفی.
-۲ پدیده تابش جسم سیاه یا پدیده حفره ای و فرمول پلانک.
-۳ ارائــــه نظریـــــه فوتون انشتین به وسیله اثر فتوالکتریک و لذا استناد نسبت ذره ای بودن به نور و تأیید خاصیت دوگانه موجی- ذره ای برای نوروسایرامواج الکترومغناطیسی.
-۴ ارائه نظریه دو بروی در مورد طول موج وابسته به ذره و ارائه نظریه ذره ای- موجی برای ذرات مادی و تأیید آن به وسیله آزمایش تفرق الکترون به وسیله داویسون و گرمر.
-۵ آزمایش دیگری که تأیید قطعی برای خاصیت ذره ای بودن نور می باشد، اثر کامپتون است که برخورد نور به عنوان ذره با ذرات دیگر مثل الکترون است.
مفهوم فوتون به عنوان یک بسته متمرکز انرژی در سال ۱۹۲۳ بوسیله کامپتون به گونه ای قاطع مورد تأیید قرار گرفت.
در پدیده کامپتون فرض بر این است کــــه تئوری کوانتم نور را به صورت ذرات ریزی ( بسته های متمرکز انرژی ) بـــه نام فوتون در نظر می گیرد. نتیجه آنکه در صورت صحت این موضوع باید برخورد ذرات نوری با ذرات دیگری مثل الکترون مانند برخورد دو ذره مادی ( مثلاً دو توپ بیلیارد ) باشد. اثر کامپتون ( Compton Effect )
اثر کامپتون آزمایش دیگری است که تایید قاطعی برای خاصیت ذره ای بودن نور است .
فرض بر این است که تئوری کوانتم نور را به صورت ذرات ریزی ( بسته های متمرکز انرژی ) به نام فوتون در نظر می گیرد نتیجه اینکه در صورت صحت این موضوع باید برخورد ذرات نور با ذرات دیگری مثل الکترون مانند برخورد و ذره مادی ( مثلاً ‌دو توپ بیلیارد ) باشد آزمایشی که به وسیله کامپتون ترتیب داده شده بود مطابق شکل زیر بود: کامپتون یک دسته پرتو ایکس که طول موج آن به خوبی مشخص بود را مطابق شکل بر روی یک قطعه گرافیت تابانید و برای زوایای پراکندگی گوناگون، شدت پرتو ایکس پراکنده شده را بر حسب طول موج اندازه گرفت. توزیع شدت پرتوهای x پراکنده شده بر حسب طول موج در زوایای مختلف رسم گردید.
گرچه دسته پرتو فرودی تکفام بوده و طول موج آن می باشد.
نتایج آزمایش کامپتون برای چهار زوایه پراکندگی وجود دو max شدت را برای دو طول موج یکی برابر طـول موج اصلی پرتو x تابیـده شـده و دیگر طول موج بلندتر نشان می داد، که به اندازه از پرتو فرودی بزرگتر می باشد. کمیت موسوم به جابجائی کامپتون است و با زاویه ای که تحت آن پرتوهای ایکس پراکنده شده دیده می شوند تغییر می کند. طبق نظریات موجی الکترومغناطیسی فیزیک کلاسیک، پرتوفرودی با طول موج تنها میتواند الکترونهای درون قطعه گرافیک رابا فرکانس تشدید کند و
آنها نیز با همان فرکانس تولید انرژی نمایند (‌شبیه آنتنهای گیرنده و فرستنده رادیویی) و اینکه چرا دو انرژی و دو فرکانس وجود دارد، از نظر فیزیک کلاسیک قابل توجیه نبو د.
این موضوع با استفاده ا زخاصیت ذره ای برای نور این گونه توجیه شد:
برخورد فوتون اشعه x با الکترون بصورت زیر است : شرایط پس از برخورد شرایط قبل از برخورد

فوتون ثانویه فوتون اولیه


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.