فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت آهن و آهن یاری – ۳۰ اسلاید

پاورپوینت آهن و آهن ياری – 30 اسلاید

پاورپوینت آهن و آهن یاری - ۳۰ اسلاید 1
پاورپوینت آهن و آهن ياری  پاورپوینت آهن و آهن ياری  پاورپوینت آهن و آهن ياری  پاورپوینت آهن و آهن ياری  پاورپوینت آهن و آهن ياری  اپيدميولوژي : n کمبود آهن شايعترين اختلال تغذيه‌اي در جهان است. n 2 ميليارد نفر(30%) كم خون مي باشند،كه اغلب آنها كمبود آهن دارند . n کم خونی فقر آهن به دلیل کاهش ظرفیت کاری و قدرت تولید پیامدهای نامطلوب بهداشتی، اجتماعی و بهداشتی به دنبال دارد. n گروه های در معرض خطر پاورپوینت آهن و آهن ياری  پاورپوینت آهن و آهن ياری  1- شیرخواران و کودکان 6 ماهه تا 9 ساله: کمبود آهن در این دوران موجب : n اختلال در تکامل و ناهماهنگی سیستم اعصاب حرکتی n اختلال در تکامل گفتاری n کاهش قدرت یادگیری و افت تحصیلی n تغییرات رفتاری ( بی توجهی، خستگی، و تحریک پذیری) n اختلال در تمرکز n کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت ها پاورپوینت آهن و آهن ياری  پاورپوینت آهن و آهن ياری  …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.