فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه به همراه فایل Word

پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه به همراه فایل Word

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلppt
حجم فایل۲٫۷۶۴ مگا بایت
تعداد صفحات۵۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه به همراه فایلWord

چکیده:

انسان، موجود آراسته به خرد،توانمنداست تامرزهای اندیشه رادرنوردد،جهانی رابه خدمت خویش گمارد وبه مرتبه خلیفه اللهی راه یابد.دراین میان رسالت کسانی که وظیفه تعلیم وتربیت اورابر عهده دارند تا به سرچشمه فضیلت رهنمون گردد بسیارسنگین است. نهادآموزش و پرورش باسرمایه های بی بدیل که دراختیاردارد،بازتابان علم،اخلاق و ارزش برای افراد است.بنابراین لازم است که تمامی تلاشهابه اصلاح ماهیت ونحوه عملکرداین سازمان به منظوردستیابی به شیوه های مطلوب فراگیری معطوف گردد.

استاندارد سازی نیروی انسانی درآموزش وپرورش گامی موثروارزشمنددرراه رسیدن به این هدف می باشدوکارآمدترین روش دستیابی به استانداردها،بهره مندی ازراهکاریی است که دین مقدس اسلام ارائه می نماید.

واژگان کلیدی:

منابع انسانی،مدیریت منابع انسانی،کارمندان،تعلیم وتربیت،انسان،آموزش و پرورش، اسلام، استاندارد.

سخن آغازین:

انسان یگانه وجودقابل درهستی(۱) وصاحب مقام عقل،خاسته ازوجودواجب وبازرونده به سوی اوست.(۲) احدی الثقلین وسرچشمه علم ومعرفت ازاوتجلی می یابد(۳) ونمایشگربرترین و کاملترین وجودهستی است.تحقق بخش فلسفه آفرینش(۴) ،زبده وعصاره عالم ودرخوددارنده جهان ماده ومعنی است،خزانه علوم ومظهرتام«علم آدم الأسماءکلها»(5) ودارای مقام جانشینی الهی.(۶)

واین انسان کمال خواه است وکمال دوست،پاک نهادوگریزان ازآلودگی ها،ضابطه پذیرو قانونمند،یادگیرنده وتربیت پذیر،راه جوی،راه رو وراهبرخواه،جویای معرفت وپویای راه فلاح ورستگاری.

اونفخه ای ازروح خداونداست(۷) بااستعدادی وافروتوانمندی های گوناگون که بارسنگین امانت پروردگاررابردوش دارد.(۸)

انسان دارای مشخصه اراده واختیار(۹) است که ازجانب خداوندسبحان به اوافاضه شده ودر پرتواین این موهبت الهی بابهره مندی ازنیروی اندیشه درمسیرترقی وتکامل قدم نهاده وبا اراده قوی نیروهای خدادادی راکه دروجودش خفته ونهفته است به خیزش وا می دارد.اودراین جهان برای به بارنشاندن استعدادبی پایان خودزمان چندانی دراختیار ندارد. بنابراین توجه به اووآنکه اورامی پرواندبسیارضرورمی نماید.

هیچ بخردی برخودروانمی داردکه دراین مهم به دیده تردیدبنگرد،همگی مامعترفیم که افراد بشربسیارتواناتروکاراترازآنندکه رخ می نمایانند.

هرانسانی درگذران عمرخودپاره قابل توجهی ازآن رادرمدرسه به سرمی بردونهادی مقدس ووالابه نام آموزش وپرورش عهده دارتعلیم وتربیت اومی باشدتادرجه درجه پلکان معرفت رادرنوردد؛ به رشدوبالندگی دست یافته ونهال آدمیتش برومندگردد.این نهاد با طیف وسیعی ازانسانها درقالب کودک،نوجوان وجوان با استعدادهای وافر وسرشارمواجه است که توانمندنددرپرتوتعالیم معلمان وادب پروران شایسته وفرهیخته سرنوشت جدیدی را برای جامعه وتاریخ خودرقم زنند.

مسئولیت نظام آموزش اسلامی آن است که نیروهای لازم رابه منظوررساندن جامعه به هدف انبیاء تربیت نماید.مسلماً برای رسیدن به این هدف بایستی دستورالعملهایی ارائه شود که برپایه دیدگاه مکتب وحی وآموزه های پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) وسخنان گوهرمندمعصومین(علیه السلام) باشد که به انسان به عنوان موجودی الهی نظرمی افکنند.

درباره استانداردمنابع انسانی به ویژه درنظام تربیتی جمهوری اسلامی ایران سخن بسیار است.این نوشتارمی کوشدتاباتأکیدبرنگرش انسان شناختی اسلام ضرورتهایی راکه در تدوین استانداردهای منابع انسانی کشوربایسته توجه است خاطرنشان کند.

به نظرنگارنده اصول استانداردهای آموزشی وپرورشی رامی توان ازدرون متون دینی به دست آورد.استانداردهایی که قلمرووکاربردی بسیارگسترده دارند،نیازبه تصحیح وبازنگری ندارند،زیراکه مصون ازخطاواشتباه اند.البته نیازمندشکوفایی وزنده گردانیدن می باشندو اگرتلاش دست اندرکاران تعلیم وتربیت چون نهادآموزش وپرورش، خانواده، حکومت و جامعه درقالب همین اصول باشدارائه استانداردمناسب برای هرمنطقه ازکشور اسلامی با تنوع زیست محیطی وفرهنگهاوتنوع نیازهاوتهیه ابعادکمیتی واستانداردهای کالبدیدرهرمکان کاردشواری نخواهدبود.

درپایان به برخی ازاین اصول استانداردی اشاره خواهدشد.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.