فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت آمار پزشکی

پاورپوینت آمار پزشکی

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۶۶۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۸۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۸۱ صفحه

اهداف وانتظارات دانشجو بتواند شاخص های مهم بهداشتی جامعه را شرح دهد
دانشجو بتواندمیزان موالید وباروری را شرح داده ومحاسبه نماید
دانشجو بتواند انواع میزان مرگ ومیر را برای جمعیت هدف محاسبه نماید
دانشجو بتواند میزان ابتلا را توضیح واصطلاحات مهم در بیان میزان ابتلا را شرح دهد دانشجو بتواند مفهوم امید به زندگی وبقا را شرح بدهد
دانشجو بتواند میزان کشندگی را شرح داده ومحاسبه نماید
دانشجو بتواند مسئله ارائه شده را بدرستی حل نماید نکات مهم در مورد نشانگر در سلامت اندازه گیری سطح سلامتی یک جامعه مشکل است و لذا یک نشانگر خاص را نمی توان برای این منظور در نظر گرفت.
همانطور که سلامت شامل ابعاد گوناگون است، نشانگرهای گوناگونی نیز برای اندازه گیری سطح سلامت لازم است.
تعداد اندکی از نشانگرها واجد تمام ویژگیهای لازم برای یک نشانگر هستند.
لذا برای بررسی سطح سلامت یک جامعه باید چندین نشانگر را در نظر گرفت و در مجموع تصمیم گیری نمود.
انواع نشانگر سلامت:(۱)
نشانگرهای مرگ و میر (mortality)
نشانگرهای ابتلا (morbidity)
نشانگرهای ناتوانی (disability)
نشانگرهای تغذیه (nutrition)
نشانگرهای کیفیت زندگی (quality of life) موضوعات اصلی کنفرانس موضوعاتی که ارائه خواهد شد:
میزان ابتلاوحمله
میزان مرگ و میر
میزان موالید
میزان بقا
میزان کشندگی
میزان امید به زندگی ۶ اندازه گیریهای مرگ و میر(۴) میزان خام مرگ
میزانهای اختصاصی مرگ
میزان کشندگی بیماری (Case Fatality Rate)
میزان مرگ نسبتی (Proportional Mortality Rate)
میزان بقا (Survival Rate): کل بیمارانی که تشخیص داده یا درمان می‌شوند کل بیمارانی که بعد از ۵ سال زنده می مانند  ۱۰۰ میزان بقاء ۵ ساله فرایندهای موثر بر تغییر جمعیت(۵) میزان موالید خام (CBR)
میزان باروری عمومی (GFR)
میزان باروری اختصاصی سنی (ASFR)
میزان باروری کلی (TFR)
نسبت جنسی
درصد مرده زایی
میزان موالید خام (Crude Birth Rate=CBR):
(تعداد موالید زنده در یک سال تقسیم بر جمعیت منطقه در وسط سال) ضربدر ۱۰۰۰
CBR = x1000 تعداد موالید زنده متولد شده در یکسال معین جمعیت میانه همان سال نکاتی درباره میزان موالید خام(۳) این شاخص معلوم می کند که در یک منطقه در سال به ازای هر ۱۰۰۰جمعیت چند بچه زنده به دنیا می آید
برنامه های تنظیم خانواده در کاهش این شاخص تاثیر فراوانی دارد
عوامل موثر دیگر در این میزان:تحصیلات؛وضعیت اقتصادی؛ساختار سنی :اگر افراد زیر ۱۵ سال یا سالمند زیاد باشند CBR پایین خواهد بود
باروری(۲) قابلیت تولید مثل یا توانایی بالقوه برای باروری (fecundity)
عمل حقیقی تولید مثل یا توانایی بالفعل برای باروری (fertility)
تعداد موارد باروری بستگی دارد به:
سن ازدواج
سطح تحصیلات
سطح اجتماعی اقتصادی (socioeconomic status)
تنوع و دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری
میزان باروری عمومی (Gross Fertility Rate=GFR):
(تعداد موالید زنده در یک سال تقسیم بر تعداد زنان ۱۵ تا ۴۹ساله در وسط سال) ضربدر ۱۰۰۰

در ایران: ۶۱
GFR بیان می کند که از هر هزار زن در سن باروری چند فرزند زنده متولد می شود
میزان باروری عمومی نکاحی
(Marital General Fertility Rate=MGFR):
از آنجا که همه زنان ۴۵-۱۵ سال در معرض باروری قرار ندارند لذا در این میزان جمعیت مخرج کسر به زنان ۴۵-۱۵ ساله ازدواج کرده محدود میشود.
۱۰۰۰ MGFR= x

چرا میزان باروری عمومی نکاحی بیشتر از میزان باروری عمومی است؟
تعداد موالید در طول یکسال زنان ۱۵-۴۵ ازدواج کرده همان سال تفاوت میزان باروری عمومی ومیزان باروری نکاحی(۳) در میزان باروری عمومی مخرج کسر کلیه زنان در سن باروری یعنی زنان ۴۹-۱۵ساله هستند،در صورتیکه در مخرج کسر میزان باروری نکاحی زنان۴۹-۱۵ ساله همسر دار هستند میزان باروری اختصاصی سنی
(Age Specific Fertility Rate=ASFR):
(تعداد موالید زنده یک سال در هر گروه سنی تقسیم بر تعداد زنان همان گروه سنی در وسط سال) ضربدر ۱۰۰۰
به صورت تک سال یا گروههای سنی ۵ ساله
نشاندهنده الگوی باروری جامعه است(باروری در کدام گروه سنی بیشتر انجام شده است)
با داشتن این میزان آموزش تنظیم خانواده آسان تر می شود میزان باروری کلی (Total Fertility Rate=TFR):
مجموع میزانهای باروری اختصاصی سنی ضربدر ۵ تقسیم بر۱۰۰۰


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.