فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت آمار و روش تحقیق

پاورپوینت آمار و روش تحقیق

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۱۸۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۲۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۲۹ صفحه

آمار و روش تحقیق
چرا آمار ؟
چون آمار یِعنی:
شما کارتون درسته
حرفتون علمیه
خیلی حالیتونه
سرتون کلاه نمیره
منت کسی رو نمی کشید
کارتون زبون زد همست
تون این جلسات چی کا می کنیم؟ اشنایی با مبانی تحقیق

اشنایی با اصول اماری

آمار تصیفی و تحلیلی

انواع مطالعات و طراحی آنها:
مطالعه مورد شاهدی
مطالعه کوهورت
مطالعه مداخله ای
روش جمع آورینمونه

خطا ها

مراحل انجام پژوهش جمع آوری اطلاعاتمتدولوژی
خلاصه کردن و نمایش داده ها آمار توصیفی
تحلیل داده ها آمار تحلیلی شیوه های نمایش داده ها مرتب کردن داده ها
جدول
نمودار
شاخص های آماری جدول: فراوانی تجمعی فراوانی فراوانی نسبی دسته ها انواع متغیر ها (Variables) کیفی
اسمیnominal: جنس ،گروه خونی
رتبه ایordinal : شدت درد خفیف متوسط شدید
کمی گسسته و بیوسته
فاصله ایinterval: درجه حرارت بر حسب سانتی گراد صفر ذاتی وجود ندارد
نسبتیratio: درجه حرارت برحسب کلوین ، قد، وزن صفر ذاتی وجود دارد Example تعداد دندان های بوسیده در مطالعه ۴/ ۲به ازای هر کودک؟
کمی بیوسته

در صد اشغال تخت بیمارستانی ؟
نسبی

یک مسابقه ورزشی : افراد در ۲ گروه زن و مرد؟
اسمی نمودار: با یک نگاه کوچک مطلب زیادی را به بیننده ارائه می دهد. انواع نمدار ها :
داده های کمی بیوسته : هیستوگرام
polygon داده های کمی گسسته :
bar pie داده های کیفی : نمودار میله ای:متغیر اسمی و رتبه ای Bar diagram نمودار دایره ای : متغیر اسمی و رتبه ای ‍‍‍Pie Chart نمودار چند گوش:داده کمی گسسته ( تعداد دندان فاسد) Polygon Chart نمودار هیستوگرام : داده کمی پیوسته Histogram شاخصهای آماری شاخصهای مرکزی

شاخصهای پراکندگی شاخصهای مرکزی میانگین (Mean)

میانه (Median)

نما(Mode) Mean Another name for average.
If describing a population denoted as the greek letter “mu”.
If describing a sample denoted as called “x-bar”.
Appropriate for describing measurement data. حالا میانگین ؟X مثال: توزیع فراوانی کمیت گسسته Calculating Sample Mean Formula: That is add up all of the data points and divide by the number of data points. Data (# ofclasses skipped): 2 8 3 4 1 Sample Mean = (2+8+3+4+1)/5 = 3.6 Do not round! Mean need not be a whole number. Median Another name for 50th percentile.
Appropriate for describing measurement data.
“Robust to outliers ” that is not affected much by unusual values. Calculating Sample Median Order data from smallest to largest. If odd number of data points the median is the middle value. Data (# ofclasses skipped): 2 8 3 4 1 Ordered Data: 1 2 3 4 8 Median Calculating Sample Median Order data from smallest to largest. If even number of data points the median is the average of the two middle values. Data (# ofclasses skipped): 2 8 3 4 1 8 Ordered Data: 1 2 3 4 8 8 Median = (3+4)/2 = 3.5 Mode The value that occurs most frequently.
One data set can have many modes.
Appropriate for all types of data but most useful for categorical data or discrete data with only a few number of possible values. شاخصهای پراکندگی دامنه تغییرات (Range)
واریانس (Variance)
انحراف معیار(Standard Deviation)
ضریب تغییرات(Coefficient of Variation) تمرین M.D= ∑ (X-µ)/n M.D=0 ?

δ2 =∑ (X-µ)2/ n-1 or n δ2 =0 ?

SD =√ δ2
جلسه بعد:
نمودار توزیع نرمال


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.