فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۱٫۸۵۸ مگا بایت
تعداد صفحات۱۹۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۱۹۰ صفحه

آمار و احتمالات مهندسی رشته : کامپیوتر

۲ فصل اول آمار توصیفی ۳ دراین فصل مسائل زیر بررسی می شود: -مفاهیم اساسی
-شاخص های گرایش مرکزی
-شاخص های پراکندگی
-جدول توزیع فراوانی
-نمودارها
-چولگی و برجستگی
-کدگزاری
-جامعه آماری دو بعدی ۴ مفاهیم اساسی ۱-جامعه
۲-نمونه
۳-داده های آماری
۴-متغیر ۵ i=1 2 … N ام جامعه است برای i عضو xiکه ۱-جامعه ۲- نمونه i=1 2 … N ام جامعه است برای i عضو xiکه ۶ ۳-انواع داده های آماری انواع داده های آماری به دو گروه، داده های دست اول (خام)
و داده های دست دوم تقسیم بندی می شوند. ۴-متغیر انواع آن:
۱-کمی
۲-کیفی ۷ شاخص های گرایش مرکزی: ۱-میانگین
۲- میانه
۳- نما
۴- چارکها ۸ ۱- میانگین فرض کنید جامعه مورد بررسی دارای Nعضو Xn … X2 X1 باشد. میانگین جامعه از رابطه زیر بدست می آید. الف- میانگین حسابی الف-میانگین حسابی
ب- میانگین هندسی
پ-میانگین هارمونیک
ت- میانگین پیراسته ۹ ب- میانگین هندسی اگر Xn … X2 X1 یک نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسی باشد میانگین هندسی از رابطه زیر بدست می آید و با علامت G نمایش داده می شود. اگر Xn … X2 X1 یک نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسی باشد میانگین هارمونیک از رابطه زیر بدست می آید و با علامت H نمایش داده می شود. یا پ-میانگین هارمونیک ۱۰ ت-میانگین پیراسته اگرkتا از مشاهدات حذف شده باشند میانگین پیراسته از رابطه زیر بدست می آید .kالف- میانه مشاهدات را به دو بخش مساوی تقسیم می کند.
ب- منحصر به فرد است.
ج- تحت تأثیر داده های پرت قرار نمی­گیرد.
د- محاسبه آن ساده است. ۱۱ ۳- نما نمای یک مجموعه عددی است که در آن مجموعه بیش از بقیه تکرار شده باشد. چارکهای یک مجموعه مورد بررسی عبارتست از کمیت­ها یا مقادیری که
مجموعه را به چهار قسمت مساوی تقسیم می­کنند. محاسبه چارکها همانند
میانه می‌باشد. ۴- چارکها ۱۲ شاخص های پراکندگی: ۱- دامنه
۲-واریانس
۳-انحراف معیار
۴-متغیرهای استاندارد
۵-ضریب تغییر یا تعیین
۶-انحراف چارکی
۷-گشتاورها ۱۳ ۱- دامنه R=XMAX-XMIN 2-واریانس ویژگی های واریانس نمونه:
۱-واریانس عدد ثابت C برابر با صفر است.
۲-اگرمقدار ثابت α رابه مشاهدات اضافه یا ازآنها کم کنیم واریانس تغییر نمی‌‌کند.
۳-اگر مشاهدات در مقدار ثابت K ضرب یا برآن تقسیم شود واریانس جدید از ضرب یا تقسیم واریانس قدیم درK2 بدست می آید ۱۴ ۳-انحراف معیار انحراف معیار در نمونه جذر واریانس یا پراش می باشد. µ= میانگین جامعه
δ2 = واریانس جامعه
و جذر آن انحراف معیار جامعه ۱۵ ویژگی های متغیرهای استاندارد: ۱- میانگین متغیرهای استاندارد برابر صفر است.

۲-واریانس متغیرهای استاندارد برابر با ۱ است .
۳- متغیرهای استاندارد فاقد واحد اندازه گیری هستند.
۴- مقدار Zi می تواند، منفی، صفر یا مثبت باشد. ۴-متغیرهای استاندارد ۱ ۲ … n 16 ویژگیهای ضریب تغییر ۱- به واحد اندازه گیری بستگی ندارد.
۲- برای مقایسه دو صفت از یک جامعه با واحدهای اندازه گیری متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد.
۳- مجموعه مشاهداتی که دارای C.V کمتری است از سازگاری و همگنی بیشتری برخوردار هستند. ۵- ضریب تغییر یا ضریب تعیین ۱۷ ۶- انحراف چارکی ویژگیهای انحراف چارکی: ۱- این شاخص چون میزان پراکندگی در اطراف مرکز توزیع را نشان می دهد از شاخص دامنه با ثبات تر است.
۲- این شاخص چون شامل ۲۵% از مشاهدات کوچک و بزرگ نیست تحت تأثیر داده های پرت قرار نمی گیرد.
۳- این شاخص برای داده های کلاس بندی نیز قابل محاسبه است ۱۸ ۷- گشتاورها ۱ ۲ … ویژگیهای گشتاورهای مرکزی: ۱-m1=0 r=1
2- r=2
3- تغییر در مبدأ یا اضافه و کم کردن مقدار ثابت به مشاهدات تغییری درmr ندارد
۴-باتغییر در مقیاس یا ضرب و تقسیم کردن مقدار ثابت در مشاهدات، mr در توانr ام مقدار ثابت ضرب …


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.