فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت آمار در علوم اجتماعی

پاورپوینت آمار در علوم اجتماعی

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۱٫۵۳۴ مگا بایت
تعداد صفحات۲۰۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۲۰۶ صفحه

۱ به نام خدا آماردرعلوم اجتماعی ۲ طرح درس فصل دوم : لزوم وارد شدن نظریه احتمال در روشهای آماری

فصل سوم : متغیر تصادفی

فصل چهارم : برآورد واصول تخمین

فصل پنجم : آزمونهای آماری
۳ جایگاه درس درس آمار در علوم اجتماعی از دروس پایه دوره کارشناسی

علوم اجتماعی است.
۴ عناوین فصل اوّل فضای نمونه یا فضای پیشامد ساده
تعریف احتمال
تعریف احتمال بر مبنای فراوانی نسبی
قضایای مربوط به احتمال
احتمال هندسی
احتمال شرطی ۵ عناوین فصل اوّل تعریف پیشامدهای مستقل و نامستقل
قضایای مربوط به حاصل‌جمع و حاصل‌ضرب دو پیشامد مستقل
قضایای مربوط به حاصل‌جمع و حاصل‌ضرب دو پیشامد وابسته
قضیه بیس
حل مسایل احتمالات بوسیله دیاگرام درخت
آزمایشهای تکراری
۶ فضای نمونه یا فضای پیشامد فضای نمونه یا فضای حوادث ساده :

مجموعه‌ای که عناصر‌آن ، نمایش تمام نتایج ممکنه در یک آزمایش باشد فضای نمونه نام دارد و آن را با علامت U ویا S نشان می دهند . ( آزمایش عملی است که نتیجه آن معلوم نباشد ) ۷ فضای نمونه یا فضای حوادث ساده

نکته : اگر K سکه را همزمان ویا یک سکه را K بار پرتاب کنیم تعداد حالات ممکنه برابر با
همچنین‌اگر‌Kتاس‌همزمان‌و‌یا‌یک‌تاس‌راKبارپرتاب‌کنیم‌تعداد ‌حالات‌ ممکنه برابر خواهد بود با ۸ فضای نمونه یا فضای حوادث ساده اگر کیسه ای دارای n مهره باشد تعداد حالات ممکنه برای اینکه m (mهر عضو از یک فضای نمونه را یک پیشامد یا حادثه گویند (هر زیرمجموعه‌ای ازفضای نمونه را یک‌حادثه‌گوییم و با حروف بزرگ A B … نمایش می‌دهیم. ۱۰ انواع پیشامد
پیشامد حتمی یا یقینی

پیشامد غیر ممکن

پیشامد تصادفی ۱۱ پیشامد حتمی یا یقینی
پیشامدی که تحت هر شرایط به طور اجتناب ناپذیر رخ دهد ، پیشامد حتمی نام دارد و آنرا با علامت I نشان می‌دهند.
مثلاً در ریختن یک تاس معمولی آمدن رویه کمتر از ۷ یک پیشامد حتمی است. ۱۲ پیشامد غیر ممکن
پیشامدی که رخ دادن آن تحت هیچ شرایطی هرگز ممکن نباشد ، پیشامد غیر ممکن نام دارد وآنرا با O نمایش می‌دهیم. مثلاً در ریختن یک تاس معمولی آمدن عدد بزرگتر از ۶ غیر ممکن است. ۱۳ پیشامد تصادفی

پیشامدی که ممکن است وقوع یابد یا وقوع نیابد مانند آمدن رویه ۵ در یک بار پرتاب تاس پیشامد تصادفی نام دارد. ۱۴ تعریف احتمال
احتمال پیشامد A عددی است که اندازه امکان وقوع را نشان دهد. اگر یک آزمایش برای هر N حالت مختلف ، نتایج محتمل یکسان به دست دهد ،واگرn حالت (nو یا
۱۵ تعریف احتمال اگر نتایج یک آزمایش بتواند کلاُ به N حالت هم احتمال (یعنی از لحاظ وقوع پیشامد هیچ گونه امتیازی به هم نداشته باشند) و ناساز گار(مانعت الجمع یعنی با وقوع یکی از آنها وقوع حالات دیگرامکانپذیرنباشد)واقع شود و nحالت آن‌برای پیشامدمعین A مساعد باشد احتمال وقوع پیشامدA کسری است برابر: ۱۶ تعریف احتمال به عبارت ساده تر
نسبت تعداد حالات مساعد بر تعداد حالات ممکنه را احتمال می نامند
تعداد حالات مساعد برای حادثه A
= احتمال
تعداد حالات ممکنه ۱۷ تابع احتمال قاعده یا قانون تناظری راگویند‌که باهرپیشامد A درفضای نمونه یک عدد حقیقی p(A) راکه احتمال پیشامد A نامیده میشود ، مربوط کند به طوریکه برای هر پیشامد A ،
اولاً:
ثانیاً:مجموع احتمالات مربوط به کلیه پیشامدهای متمایز مساوی یک گردد.
ثالثاً اگر پیشامدهای A Bناسازگار باشند آنگاه تساوی زیر صادق باشد

این خاصیت قضیه مجموع احتمالات نامیده می‌شود. ۱۸ تعریف احتمال بر مبنای فراوانی نسبی سکه ای راn بار می اندازیم اگر تعداد شیر آمدن آنرا بنامیم
آنگاه فراوانی نسبی شیر آمدن سکه برابر خواهد بود حال اگرتعداد آزمایش را زیادتر کنیم این فراوانی نسبی به عدد
نزدیک می‌شود .یعنی برای مقادیر بزرگ n یک سری پیشامد های تصادفی نسبتاًثابت می‌ماند که این مقدار ثابت را اندازه امکان وقوع می‌نامند وبه عنوان مقدار تقریبی احتمال پیشامد تصادفی قبول می‌شود. ۱۹ احتمال بر مبنای فراوانی نسبی

نکته : در عمل ، احتمال همان فراوانی نسبی است که برای بیشترین تعداد آزمایش به دست آمده باشد. ۲۰ قضایای مربوط به احتمال احتمال پیشامد غیر ممکن صفر است.p(O)=0


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.