فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت آماده با عنوان رابطه خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی و سبک های رهبری کلاس تربیت بدنی پاورپوینت آماده جهت استفاده عموم با فایل قابل ویرایش و درج مشخصات فردی خودتان وبا تم بسیار زیبا و…. محتوای موجود در فایل پاورپوینت : بیان مسئله متغیرهای تحقیق تحقیقات انجام شده فرضیه های تحقیق اهداف کلی و جزیی ضرورت و اهمیت تحقیق جامعه و نمونه نوع تحقیق،شیوه کار روش گرداوری اطلاعات ابزار گرداوری اطلاعات منابع   نوع تحقیق وابزار گرداوری: نوع تحقیق:این پژوهش توصیفی از نوع اقدام پژوهی میباشد. شیوه کار:میدانی روش گردآوری اطلاعات:توزیع پرسشنامه در جامعه اماری مورد نظر ابزار گردآوری اطلاعات:پرسشنامه : پرسشنامه سبک رهبری سالزمن-پرسشنامه خودکارامدی ( GSE ) بیان مسئله به طور کلی بقا ودوام و پیشرفت هر جامعه ای به کارایی وکیفیت تعلیم وتربیت ان جامعه بستگی دارد،هرکشوری به استادان ومعلمان با انگیزه وکارامد به عنوان یکی از ارکان تعلیم وتربیت نیاز دارد تا بتواند جوانان خود را در قالب نظام تعلیم وتربیت خود پرورش دهد وبرای اینده ای بهتر اماده کند(عمادزاده،1369).معلمان تربیت بدنی نیز از طریق فعالیت …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.