فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت آلودگی هوا و تغذیه مناسب – ۹ اسلاید

پاورپوینت آلودگي هوا و تغذيه مناسب – 9 اسلاید

پاورپوینت آلودگی هوا و تغذیه مناسب - ۹ اسلاید 1
پاورپوینت آلودگي هوا و تغذيه مناسب – 9 اسلاید پاورپوینت آلودگي هوا و تغذيه مناسب – 9 اسلاید پاورپوینت آلودگي هوا و تغذيه مناسب – 9 اسلاید پاورپوینت آلودگي هوا و تغذيه مناسب – 9 اسلاید پاورپوینت آلودگي هوا و تغذيه مناسب – 9 اسلاید هوا مايه زندگي است و نياز به آن بيش از نياز به آب و غذا است . انسان بدون هوا بيش  از چند دقيقه قادر به ادامه حيات نيست . اما همين هوا در اثر عوامل طبيعي و نيز در اثر فعاليتهاي آدمي همواره در معرض انواع آلودگيهاست . پاورپوینت آلودگي هوا و تغذيه مناسب – 9 اسلاید   پاورپوینت آلودگي هوا و تغذيه مناسب – 9 اسلاید     آلاينده هاي هوا •هي دروکربورهای سرطانزا ناشی از سوخت ناقص مواد سوختی، انواع فلزات سنگ ي ن مثل سرب که با سوختن ترک ي بات نفتی مثل بنز ي ن و گازوئ ي ل در هوا منتشر می ‌شوند و گاز خطرناک منواکس ي د کربن از جمله ا ي ن ترک ي بات هستند. در اثر پد ي ده گلخانه ‌ای در فصل سرما، ا ي ن گاز به اضافه بق ي ه گازهای مضر به سطح زم ي ن بر می گردند و وارد ر ي ه های ما می ‌شوند. •منوكسيدكربن، اكسيدهاي …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.