فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی

پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی

دسته بندیمعماری
فرمت فایلppt
حجم فایل۳٫۸۹۱ مگا بایت
تعداد صفحات۶۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

تعاریف برنامه ریزی

فرآیند تعیین فعالیت های مناسب در آینده، با کاربرد مجموعه ای از گزینش

هاست. (دیویدف و راینر)

گزینش هایی که فرآیند برنامه ریزی را تشکیل می دهد ۳ سطح است:

۱- گزینش هدف های نهایی و معیارها

۲- شناخت مجموعه از راه ها برای دستیابی به اهداف و انتخاب راه حل بهینه

۳- چگونگی عمل برای دستیابی به اهداف نهایی

تعریف فرهنگ واژگان:

۱- بیان فیزیکی چیزی از طریق طرح و رسم و یا نقشه

۲- روش انجام کار

۳- آرایش منظم بخش های گوناگون یک هدف

•گونه ای شیوه ی اندیشیدن در باره ی مسائل اجتماعی و اقتصادی است.
برنامه ریزی عمدتا در راستای آینده است.
به شدت با ارتباط هدف های کلی و تصمیم های گروهی سروکار دارد. (گلاسون)
•فعالیتی سازمان یافته و تلاشی هوشیارانه به منظور گزینش بهترین راه حل
های پیشنهادی موجود، برای دسترسی بههدف های کلی ویژه است.
(واترستون)
•برنامه ریزی، به عنوان فعالیتی همگانی، فراهم آوردن سلسله ای از کارهای
منظم است که به دسترسی به هدف کلیو یا هدف های کلی بیان شده می
انجامد. (پیترهال)
و……………..
ابعاد توسعه شهری پایدار
.۱اقتصاد شهری پایدار
.۲جامعه شهری پایدار
.۳سکونت گاه شهری پایدار
.۴محیط زیست شهری پایدار
.۵دسترسی شهری پایدار
.۶زندگی شهری پایدار
.۷مردم سالاری شهری پایدار
مراحل اساسی در فرایند برنامه ریزی راهبردی توسعه شهر

الف – مرحله تدوین چشم انداز ، اهداف ، راهبردها و سیاست ها ( تهیه طرح

راهبردی توسعه شهری)

ب –مرحله تهیه انواع طرح های اجرایی توسعه و عمران

( طرح های تفصیلی پایه موضعی و موضوعی)

ج – مرحله سازماندهی و مدیریت اجرایی

( نحوه اجرا ، نظارت و بازنگری)

شهرسازی

به مجموعه روشها و تدابیری گفته می شود که متخصصان امور شهری به وسیله
آن شهرها را بهتر می سازند. یا بهعبارتی شهرسازی یعنی مطالعه طرح ریزی و
توسعه شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با توجه به
حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخ گویی به نیازهای عمومی جمعیت
شهری. شهرسازی یک کار گروهی و یککوشش دسته جمعی با شرکت
متخصصین علومی است که به نحوی در زمینه مسایل شهری می توانند به
مطالعهبپردازند و در جهت بهبود، توسعه و به طور کلی وضع آینده آنها به تعیین
برنامه مبادرت کنند.
فایل پاورپوینت ۶۳ اسلاید
رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.