فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی

پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی

دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
حجم فایل۲۰۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۳۸ صفحه

آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی تعریف چهار نوع عفونت براساس تعاریف استاندارد NNIS : 1: عفونت ادراری
الف – عفونت ادراری علامت دار
کد : UTI-SUTI
تعریف : عفونت ادراری علامت دار دست کم باید یکی از ویژگیهای زیر را داشته باشد :
ویژگی ۱ : بیمار دست کم یکی از علائم یا نــشانه های :
دمــای بالای °c38 ، تکرر ادرار ، ســوزش ادرار و درد سوپرا پوبیک شدید با لمس موضعی ، فوریت ادراری را بدون وجود سایر علل داشته باشد . و
کشت مثبت با ۱۰ ≥ میکروارگانیسم در سانتی متر مکعب ادرار به شرط
آن که بیشتر از دو نوع ارگانیسم رشد نکند ۵ ۵ ویژگی ۲ : بیمار دست کم دو علامت یا نشانه از علائم و نشانه های زیر را که علت دیگری

برای آنها یافت نشده است ، داشته باشد :
تب بالای °38 ، تکررادرار ، سوزش ادرار ، درد سوپرا پوبیک با لمس این ناحیه ، فوریت ادراری
و
دست کم یکی از موارد زیر :
الف : تست نوار ادراری برای Leukocyte estrase و / یا نیتریت ، مثبت باشد .
ب : پیوری ( نمونه ادراری با دست کم ۱۰ گلبول سفید در میلی متر مکعب یا دست کم ۳ گلبول
سفید در نمونه ادرار سانتریفوژ نشده زیر میکروسکوپی با درجه بزرگنمایی ۱۰۰ ).
پ : ارگانیسم در رنگ آمیزی گرم ادرار سانتریفوژ نشده رویت گردد .
ت : دست کم دو کشت مثبت از یک نوع ارگانیسم پاتوژن ادراری (باکتری های گرم منفی یاS.saprophyticus) با دست کم ۱۰۲ کولونی در هر سی سی از نمونه های حاصل از روشی غیر از ادرار کردن .
ث : دست کم ۱۰۵ کولونی در هر سی سی از یک نوع پاتوژن ادراری ( باکتری های گرم منفی یاS.saprophyticus ) در بیماری که درمان آنتی بیوتیکی موثری برای عفونت اداری گرفته است .
ج : تشخیص بالینی پزشک
چ : پزشک ، آنتی بیوتیک مناسبی را برای عفونت ادراری شروع کرده باشد . ویژگی ۳ :
بیماری که زیر یکسال سن داشته و دست کم یکی از علائم و نشانه های زیر را بدون دلیل دیگری داشته باشد :
دمای بالاتر از°38،هیپوترمی (دمای کمتر از °37) ، آپنه، برادیکاری ،ناآرامی در موقع ادرار کردن
بی حالی ، استفراغ
و
یک کشت مثبت ادراری با دست کم ۱۰ میکروارگانیسم در سانتی متر مکعب
ادرار با دو نوع ارگانیسم یا کمتر . ۵ ویژگی ۴ : بیماری که زیر یکسال سن داشته و دست کم یکی از علائم یا نشانه های زیر را داشته باشد و علت دیگری نیز برای این علائم و نشانه ها یافت نشده باشد :

دمای بالای °38 ، هیپوترمی (دمای زیر°37) ،آپنه ،برادیکاری ، ناآرامی در موقع ادرار کردن ، بی حالی ، استفراغ و دست کم یکی از موارد زیر :

الف : تست نوار ادراری برای leukocyte estrase و / یا نیترات ، مثبت باشد .
ب : پیوری ( نمونه ادراری با دست کم ۱۰ گلبول سفید در میلی متر مکعب یا دست کم ۳ گلبول سفید در نمونه ادرار سانتریفوژ نشده زیر میکروسکوپ با درجه بزرگنمایی ۱۰۰ )
پ : ارگانیسم در رنگ آمیزی گرم ادرار سانتریفوژ نشده ، رویت گردد .
ت : دست کم دو کشت مثبت از یک نوع ارگانیسم پاتوژن ادراری ( باکتری های گرم منفی یا
S.saprophyticus ) با دست کم ۱۰۲ کــــولونی در هر سی سی از نمونه های حاصل از روشی غیر از ادرار کردن .
ث : دست کم ۱۰ کولونی در هر سی سی از یک نوع پاتوژن ادراری ( باکتری های گرم منفی یا S.saprophyticus ) در بیماری که درمان آنتی بیوتیکی موثری برای عفونت ادراری گرفته است
ج : تشخیص بالینی پزشک
چ : پزشک ، آنتی بیوتیک مناسبی را برای عفونت ادرای شروع کرده باشد . ۵ تذکرات :
کشت مثبت از نوک کاتتر ادراری ، تست آزمایشگاهی قابل قبولی برای تشخیص عفونت ادراری نیست .
کشت ادراری را باید با روش های مناسب انجام داد ( مانند کاتتریزاسیون یا جمع آوری به روش تمیز) .
در نوزادان ، کشت ادراری را باید از ادرار حاصل از کاتتراسیون یا آسپیراسیون سوپرا پوبیک انجام داد .
کشـت مثبت ادراری از نمونه ادرار در کیسه ، غیر قابل اعتماد بوده و باید با نمونه ای که به طور آسپتیک از طریق کاتتریزاسیون یا آسپیراسیون سوپرا پوبیک به دست آمده ، تایید شود . ب – عفونت ادراری بدون علامت کد : UTI-ASB تعریف : عفونت ادراری بدون علامت ، باید دست کم یکی از ویژگیهای زیر را داشته باشد:


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.