فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت آزمون شخصیت شناسی دیسک DISC

پاورپوینت آزمون شخصیت شناسی دیسک DISC

فهرست مطالب معرفی ابزار DISC تست دیسک به چه مورد تنظیم شده و چه کمکی می تواند به ما بکند؟ تست دیسک یک تست شخصیت شناسی است یا رفتار شناسی؟ نتایج به‌دست‌آمده از تفسیر تست DISC در چه حیطه‌هایی کاربرد داره؟ نحوه پاسخ دادن به تست دیسک چگونه است؟ تاریخچه ی تست دیسک دیسک یا discاز کجا آمده است پایایی و روایی آزمون رفتار شناسی دیسک از نظر صحت و اعتبار استفادۀ غلط از تست مدل رفتاری DISC چگونه است و ممکنه چه تبعاتی داشته باشه؟ کجا میشه آزمون دیسک رایگان رو انجام داد؟ چند سوال داره و پاسخ دادن بهش چقدر طول میکشه؟   بخشی از متن معرفی ابزار DISC شناخت رفتار و تحلیل آن ، اولین قدم جهت شناخت خود و شناخت دیگران می باشد ، اگر بدنبال بهبود ارتباطات میان فردی در سازمان می باشیم. می بایست به افراد کمک کنیم که خود را بشناسند و تعریف درستی از ویژگی های رفتاری خود داشته باشند ، نقاط قوت و قابل بهبود خود را در حوزه رفتار بدانند و در ارتباط با دیگران توان این را داشته باشند که ویژگی های رفتاری مخاطب را شناخته و دلایل رفتار دیگران را درک نمایند و بتوانند مدل رفتاری خود را با دیگران تطبیق …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.