فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پاورپوینت آئین نامه معاملات بورس – ۴۵ اسلاید

پاورپوینت آئین نامه معاملات بورس – 45 اسلاید

پاورپوینت آئین نامه معاملات بورس - ۴۵ اسلاید 1
پاورپوینت آئین نامه معاملات بورس – 45 اسلاید پاورپوینت آئین نامه معاملات بورس – 45 اسلاید پاورپوینت آئین نامه معاملات بورس – 45 اسلاید پاورپوینت آئین نامه معاملات بورس – 45 اسلاید پاورپوینت آئین نامه معاملات بورس – 45 اسلاید ماده 3 معاملات بورس، مگر در مواردی که در این آیین‌نامه آمده است، به طریقة حراج انجام می‌‏شود. کارگزاران پیشنهادهاى خریدوفروش خود را با توجه به سفارش‌های خریداران و فروشندگان، تعداد اوراق بهادار و قیمت آن‌ها را در سامانة معاملاتی وارد خواهند نمود. پاورپوینت آئین نامه معاملات بورس – 45 اسلاید   پاورپوینت آئین نامه معاملات بورس – 45 اسلاید   ماده 8 انواع معاملات اوراق بهادار، شرایط معامله، میزان اطلاعاتی که در زمان معامله می‌‌باید انتشار یابد، مراحل انجام سفارش خریدوفروش، و سایر شرایط انجام معامله در “دستورالعمل نحوة انجام معاملات” خواهد آمد. تسویة وجوه و پایاپای اوراق بهادار و شرایط تسویة خارج از اتاق پایاپای، ب رطبق”دستورالعمل سپرده‌گذاری تسویه، و پایاپای” انجام خواهد شد. پاورپوینت آئین نامه معاملات بو …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.