فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

پارگی زودرس پرده ها و دردهای زودرس زایمان (فارسی)

پارگی زودرس پرده ها و دردهای زودرس زایمان (فارسی)

پارگی زودرس پرده ها و دردهای زودرس زایمان (فارسی)

کتاب پزشکی پارگی زودرس پرده ها و دردهای زودرس زایمان (فارسی)
نارسايي سرويکس، که مناسبتر است ديلاتاسيون زودرس سرويکس ناميده شود،
يکي از علل مهم دفع محصولات حاملگي در سه ماهه دوم است.
مشخصيه اين حالت در بحث زايمان حاصل از ديلاتاسيون بدون درد و تدريجي سرويکس همراه با برآمدگي (bulging) يا پارگي پرده ها وبيرون افتادن جنين ديده مي شود.
معمولاً جنين آنقدر نارس است که زنده نمي ماند.
دفع محصولات حامگلي ناشي از اختلال سرويکس معمولاً در سه ماهه دوم…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.