فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

ویدیو درس ششم WORD – شیوه ایجاد و کار با جدول در WORD

ویدیو درس ششم WORD – شیوه ایجاد و کار با جدول در WORD

ویدیو درس ششم WORD - شیوه ایجاد و کار با جدول در WORD 1
در این درس شیوه ایجاد و کار با جدول در برنامه  WORD را خواهیم آموخت. …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.