فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیکی

هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیکی

دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۵۸۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۸۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیکی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول : هنر گرافیک

۱-۱- تاریخچه کوتاهی از هنر گرافیک

۱-۲- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری

فصل دوم : تبلیغات

۲-۱- سابقه تاریخی تبلیغات

۲-۲- تبلیغات چیست؟

۲-۳- مضون تبلیغات

۲-۴- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر

۲-۵- بررسی رنگ در تبلیغات

۲-۵-۱- تأثیر رنگ در تبلیغات

۲-۵-۲- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ

۲-۵-۳- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات

فصل سوم : گرافیک محیطی

۳-۱- گرافیک محیطی

۳-۲- گرافیک محیطی مسطح یا دوبعدی

۳-۳ پیکتوگرامها

۱

۳

۴

۷

۸

۱۴

۱۵

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۱۹

۲۰

۲۲

۲۳

۲۵

۲۹

فهرست مطالب ( ادامه )

عنوان

صفحه

۳-۳-۱- وظیفه و عملکرد پیکتوگرام

۳-۴- گرافیک محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط – شکل ، بافت … )

3-5- اقسام گرافیک محیط حجمی

۳-۵-۱- گرافیک محیطی و فضاهای عمومی

۳-۵-۲- گرافیک محیطی فضای باز

۳-۵-۳- گرافیک محیطی فضاهای بسته

فصل چهارم : استند

۴-۱- استند چیست؟

۴-۲- تقسیم‌بندی استندها

۴-۳- طراحی گرافیکی استند

۴-۴- چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده کرد

۴-۵- طراحی خط در استند

۴-۶- نمایش و عرضه کالا در استندهای تبلیغاتی

۴-۶-۱- چگونگی نمایش طرحهای استند

۴-۷- تولید

۴-۸- حرکت در استند

۴-۹- تکامل طرحها

۴-۱۰- انواع استند

۳۰

۳۳

۴۵

۴۶

۴۹

۵۰

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۸

۵۹

۶۳

۶۴

۶۷

۶۹

۷۱

۷۵

فهرست مطالب ( ادامه )

عنوان

صفحه

۴-۱۱- طرحهای ثابت و همیشگی

۴-۱۲- استندهای نمایشگاهی

۴-۱۳- استندهای برتر

فهرست منابع و مأخذ

فهرست منابع و مأخذ لاتین

فهرست منابع و تصاویر عکاسی شده

گزارش کار عملی

۷۸

۸۰

۸۲

۸۵

۸۶

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.