فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

نگرانى هاي من سخنراني احمد شاملو در دانشگاه كاليفرنيا بركلي 45ص

نگرانى هاي من سخنراني احمد شاملو در دانشگاه كاليفرنيا بركلي 45ص

نگرانى هاي من سخنراني احمد شاملو در دانشگاه كاليفرنيا بركلي 45ص

نگرانى هاي من سخنراني احمد شاملو در دانشگاه كاليفرنيا بركلي 45ص – word (..doc) – تحقیق –
قسمتی از متن :
 
‏1
‏نگرانى‏هاى من

‏ سخنرانى در هشتمين كنفرانس مركز پژوهش
‏ و تحليل مسائل ايران
‏ دانشگاه كاليفرنيا، بركلى – آوريل 1990

‏3
‏ مقدمه
‏ احمد شاملو شاعر بزرگ معاصر ايران در ماه آوريل 1990 (1369) در آمريكا ميهمان مركز پژوهش و تحليل مسائل ايران (سيرا) بود و در هشتمين كنفرانس اين مركز در دانشگاه كاليفرنيا، بركلى سخنرانى كرد. كتابى…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.