فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

نکات کلیدی و جامع درس «شناخت اماکن تاریخی ایران»

نکات کلیدی و جامع درس «شناخت اماکن تاریخی ایران»

نکات کلیدی و جامع درس «شناخت اماکن تاریخی ایران»

شناخت اماکن تاریخی ایران از جمله منابع آزمون جامع راهنمایان گردشگری در گروه ایرانگردی، جهانگردی است. آنچه که به عنوان منبع آموزشی برای این درس معرفی شده ، کتاب «تاریخ فرهنگ ایران» تالیف دکتر رضا نوری شادمهانی می باشد که توسط انتشارات مهکامه در 360 صفحه منتشر شده است.
فصل اول کتاب «میراث فرهنگی: یادگارهایی جاودانه بر تراز خاک» به اهمیت میراث فرهنگی پرداخته و در فصل دوم «نظام های مطالعاتی درباره ی گذشته: آمدنم بهر چه…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.