فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

نمونه فرمهای خام جهت صورتهای مالی جهت بستن حسابهای حسابداری و اظهارنامه در پایان سال

نمونه فرمهای خام جهت صورتهای مالی جهت بستن حسابهای حسابداری و اظهارنامه در پایان سال

فایل صورتهای مالی مورد نیاز جهت بستن حسابهای پایان سال و اظهار نامه ها این مجموعه شامل موارد زیر می باشد صورتهای مالی نمونه فرم خام ترازنامه فرم خام  جدول دارییهای ثابت فرم خام ذخیره مالیات فرم خام صورت  جریان وجوه نقد فرم خام صورت سود و زیان جامع نمودار دارائی های ثابت نمودار هزینه  و درآمد   فایل ورد و اکسل 598 کیلوبایت   …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.