فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

نمونه سوالات درس «شناخت اماکن تاریخی ایران» + پاسخ

نمونه سوالات درس «شناخت اماکن تاریخی ایران» + پاسخ

نمونه سوالات درس «شناخت اماکن تاریخی ایران» + پاسخ

شناخت اماکن تاریخی ایران از جمله منابع آزمون جامع راهنمایان گردشگری در گروه ایرانگردی، جهانگردی است. آنچه که به عنوان منبع آموزشی برای این درس معرفی شده ، کتاب «تاریخ فرهنگ ایران» تالیف دکتر رضا نوری شادمهانی می باشد که توسط انتشارات مهکامه در 360 صفحه منتشر شده است.
فصل اول کتاب «میراث فرهنگی: یادگارهایی جاودانه بر تراز خاک» به اهمیت میراث فرهنگی پرداخته و در فصل دوم «نظام های مطالعاتی درباره ی گذشته: آمدنم بهر چه…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.