فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق ۵ سانتیمتری استان لرستان

نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 5 سانتیمتری استان لرستان

نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق ۵ سانتیمتری استان لرستان 1
نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 5 سانتیمتری استان  لرستان وزن مخصوص ظاهری خاک عبارت است از وزن واحد حجم خشک خاک در شرایط طبیعی . نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 5 سانتیمتری استان لرستان  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاه های اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری وزن مخصوص ظاهری خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر وزن مخصوص ظاهری خاک را با واحد کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m**3) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.