فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق ۵ سانتیمتری استان چهارمحال و بختیاری

نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 5 سانتیمتری استان چهارمحال و بختياري

نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق ۵ سانتیمتری استان چهارمحال و بختیاری 1
نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 5 سانتیمتری استان  چهارمحال و بختياري وزن مخصوص ظاهری خاک عبارت است از وزن واحد حجم خشک خاک در شرایط طبیعی . نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 5 سانتیمتری استان چهارمحال و بختياري  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاه های اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری وزن مخصوص ظاهری خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر وزن مخصوص ظاهری خاک را با واحد کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m**3) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.