فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق ۱۵ سانتیمتری استان کرمان

نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 15 سانتیمتری استان کرمان

نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق ۱۵ سانتیمتری استان کرمان 1
نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 15 سانتیمتری استان  کرمان وزن مخصوص ظاهری خاک عبارت است از وزن واحد حجم خشک خاک در شرایط طبیعی . نقشه وزن مخصوص ظاهری خاک در عمق 15 سانتیمتری استان کرمان  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاه های اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری وزن مخصوص ظاهری خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر وزن مخصوص ظاهری خاک را با واحد کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m**3) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.