فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

نظریه سلمن در مورد رشد خود

نظریه سلمن در مورد رشد خود

نظریه سلمن در مورد رشد خود 1
نظریه سلمن در مورد رشد خود فرمت فایل: ورد تعداد صفحه: 5           تئوري‌ نقش‌گيري‌: مطابق‌ با نظريه‌ سلمن‌ (1980) تيس‌ و سلمن‌ (1989) كودكان‌ به‌ تدريج‌ كه‌ توانايي‌ تميز ديدگاه‌خودشان‌ از ديدگاه‌ ديگران‌ را پيدا مي‌كنند به‌ درك‌ بهتري‌ از خودشان‌ و ديگران‌ نائل‌ مي‌آيند.سلمن‌ معتقد است‌ كه‌ براي‌ شناسايي‌ فرد ديگر، شخص‌ بايستي‌ بتواند خود را به‌ جاي‌ او بگذارد وافكار، احساسات‌، انگيزه‌ها و نيتها و به‌ طور خلاصه‌ عوامل‌ دروني‌ كه‌ مؤثر بر رفتارش‌ هستند رابشناسد. اگر كودك‌ چنين‌ توانايي‌ مهمي‌ را كه‌ مهارت‌ نقش‌گيري‌ ناميده‌ مي‌شود، بدست‌ نياوردتنها اين‌ گزينه‌ را خواهد داشت‌ كه‌ او را بر حسب‌ اسنادهاي‌ بيروني‌ مثل‌ ظاهر او، فعاليتهايش‌ و يادارايي& …

برچسب‌ها:
رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.