فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

نحوی تقویت کردن سلامت روحی وراونی دانش آموزان با آموزش مهارت ها وروشهای زندگی

نحوی تقویت کردن سلامت روحی وراونی دانش آموزان با آموزش مهارت ها وروشهای زندگی

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۴۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۶۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

اقدام پژوهی چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود

فهرست مطالب

چکیده. ۳

مقدمه. ۴

توصیف وضعیت موجود: ۶

شواهد۱٫ ۸

تعاریف علمی متغیرهای پژوهش. ۸

تعریف علمی «سلامت روان». 9

تعریف علمی «منبع کنترل». 12

ابزارهای اطلاعاتی. ۱۴

ابزارهای اندازه گیری پژوهش. ۱۴

۱٫ پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) 14

2. پرسشنامه منبع کنترل لونسون. ۱۴

یافته های علمی. ۱۵

ابعاد مهارتهای زندگی. ۲۰

تعریف منبع کنترل. ۲۰

مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش. ۲۱

تعریف مهارتهای زندگی. ۲۴

جمع بندی و نتیجه گیری از پیشینه پژوهش. ۲۶

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها. ۲۷

بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه در مدارس. ۳۰

ضمائم. ۴۶

پیوست شماره ۲٫ ۵۰

فهرست منابع. ۵۴

چکیده

پژوهش حاضر مربوط به این است که چگونه می توان با آموزش مهارت ها و روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود. جامعه آماری تعداد ۱۵ نفر از دانش آموزان دختر هنرستان حرفه ای حاج قاسم عاشوری است که در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ مشغول به تحصیل بودند. پرسشنامه مورد استفاده برای تعیین منبع کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان پرسشنامه منبع کنترل (لونسون) و پرسشنامه مورد استفاده برای تعیین میزان سلامت روان پرسشنامه سلامت عمومی کلدبرگ بود که ابتدا دو پرسشنامه قبل از اجرای کلاس مهارت های زندگی در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و پس از بررسی نتایج این پرسشنامه ها به مدت ۴ هفته در هر هفته ۲ جلسه مجموعاً ۸ جلسه در ماه برای دانش آموزان کلاس مهارت های زندگی برگزار گردید و پس از پایان کلاسها مجدداً آزمون سلامت عمومی کلدبرگ از دانش آموزان انجام گرفت. نتایج حاصل از بررسی های پس آزمون و پیش آزمون نشان دهنده تاثیر مثبت آموزش مهارت های زندگی بر تقویت سلامت روان دانش آموزان بود از نتایج پژوهش می توان در جهت تقویت سلامت روان دانش آموزان در سنین نوجوانی و جوانی در مدارس استفاده نمود و آن را در جامعه نهادینه نمود.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.