فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مکانیسم های دفاعی- روانی

مکانیسم های دفاعی- روانی

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۲۰۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۷۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مکانیسم های دفاعی- روانی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………………… ۱

فصل اول: کلیات

مقدمه ………………………………… ۳

بیان مسئله ……………………………. ۴

فصل دوم: مباحث نظری

زیگموند فروید …………………………. ۷

تعریف روانکاوی ……………………….. ۱۵

ساختار شخصیت …………………………. ۱۸

دیدگاه روان پویشی ……………………. ۳۴

دیدگاه انسان گرایی …………………… ۴۴

دیدگاه صفت ………………………….. ۴۷

نظریه اجتماعی شناختی …………………. ۴۹

مکانیزمهای دفاعی ……………………… ۵۴

تاریخچه مکانیزم دفاعی …………………. ۵۸

عملکرد مکانیزم دفاعی …………………. ۶۰

ویژگی مکانیزم دفاعی ………………….. ۶۲

مکانیسم دفاعی و سبکهای مقابله ………….. ۷۱

سبکها و مکانیسم های دفاعی- روانی ………. ۷۲

نظریه فروید در مورد مکانیسم دفاعی ………. ۷۹

طبقه بندی مکانیسم دفاعی ……………….. ۸۱

حمایتهای تجربی………………………… ۱۴۳

سنجش مکانیزمهای دفاعی …………………. ۱۵۴

انواع آزمونها ………………………… ۱۵۶

آزمون علاقه…………………………… ۱۵۷

آزمون شخصیت…………………………… ۱۵۸

آزمون سازگاری بل ……………………… ۱۶۱

آزمون شخصیت مینسوتا……………………. ۱۶۲

روشهای فرافکنی………………………… ۱۶۳

آزمون رورشاخ………………………….. ۱۶۵

آزمون دریافت ذهنی …………………….. ۱۶۶

فصل سوم :بحث و نتیجه گیری

برایند بحث……………………………. ۱۶۹

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………….. ۱۷۰

منابع انگلیسی

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.