فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مونوگرافی ایل بختیار (بررسی ساختار فرهنگی- اجتماعی)

مونوگرافی ایل بختیار (بررسی ساختار فرهنگی- اجتماعی)

دسته بندیمعماری
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۶۷ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۴۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مونوگرافی ایل بختیار (بررسی ساختار فرهنگی- اجتماعی)

فهرست مطالب

موضوع

شماره صفحه

مقدمه:

۲

تعاریف ازمردم شناسی

۴

روش تحقیق

۶

فصل اول: زندگی کوچ نشینی در ایران
کوچ- ایل عشیره

۹

تعریف کوچ نشینی

۱۰

انواع کوچ نشینی- علل کوچ- زمان کوچ

۱۲

چرا قوم بختیاری ولی را به این نام را می خواندند

۲۱

فصل دوم: کلیات

منطقه بختیاری

۲۹

تشکیلات سازمانی

۳۷

سلسله مراتب ایلی

۳۹

تقسیمات ایلی

۴۱

جمعیت و ویژگی های آن

۴۴

فصل سوم: فعالیت و اشتغال
مبانی نظری فعالیت و اشتغال

۵۶

فعالیت ها و مبانی تقسیم کار

۵۷

فصل چهارم: کشاورزی و دامداری

سال- واحد، بهره برداری دامی در ایل بختیاری

۶۸

الف- دامداری

۶۹

تعداد دام

۶۹

نگهداری- تعلیف و تغذیه دام

۷۰

نگهداری طیور

۷۶

ب: زراعت و باغداری

۷۷

چگونگی بهره برداری از زمین

۸۰

مالکیت اراضی کشاروزی

۸۶

فصل پنجم: صنایع دستی
الف: صنایع بافندگی

۱-تکنیک بافت منسوجات

بافت پوشش چادر

چوقا بافی

۹۲

۲-تکنیک بافت قالی

۹۲

۳-تکنیک بافت گلیم

۹۳

ب: سبد بافی

۹۳

نتیجه گیری در مورد صنایع دستی

۹۴

فصل ششم: مسکن

۱-ساخت فیزیکی چادر

۹۹

۲- نحوه اتصال بندهای چادر به زمین

۱۰۲

فصل هفتم: خوراک
الف: نان

۱۰۵

ب: خورش

۱۰۹

فصل هشتم: پوشاک
الف: پوشاک مردان

۱۱۵

ب: پوشاک زنان

۱۱۷

فصل نهم:

موقعیت کودکان در بختیاری

۱۳۲

موقعیت و مقام زن در بختیاری

۱۲۳

فصل دهم
خواستگاری و شیوه عروسی در ایل بختیاری

۱۲۷

شیوه مراسم سوگواری در بختیاری

۱۳۱

فصل یازدهم
طب و بهداشت

۱۳۶

فصل دوازدهم
خانواده در جامعه عشایر ایران

۱۴۰

خانواده هسته ای یا زن و شوهری

۱۴۳

خانواده گسترده

۱۴۴

خانواده گسترده در میان خوانین

۱۴۴

فصل سیزدهم: اعتقادات و باورها
دین باوری در بختیاری

۱۴۸

مراسم طلب باران (کل الیکوسه) مراسم چهل کچلون

۱۵۶

فصل چهاردهم: موسیقی بومی و رقص های محلی
رقص عروس

۱۶۱

رقص دستمال

۱۶۲

رقص تند

۱۶۲

رقص مجسمه ای

۱۶۳

پیشنهادات

۱۶۴

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.