فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه(COS)

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه(COS)

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه(COS)

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه توسط جنارو، فلورس و گومز و همکاران (۲۰۰۷؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، ۱۳۹۰) ساخته شده است . آنان پایایی مقیاس را به روش همسانی درونی روی دانشجویان دختر و پسر اسپانیایی با آلفای ۸۷/۰ گزارش کردند. این مقیاس بر اساس ده شاخص روان‌شناختی از راهنمای تشخصی و طبقه بندی اختلالات روانی است. این مقیاس ۲۳ آیتم دارد و دارای خرده مقیای و زیر عامل نیست. همچنین COS براساس قالب پاسخ طیف لیکرن شش گزینه ای (۱- هرگز، ۲- تقریبا‍ً‌ هرگز،۳- برخی اوقات، ۴- اغلب، ۵- تقربیاً همیشه و ۶- همیشه) است. نمرات بالا منعکس کننده مفرط است و آزمودنی های با نمرات بالای ۷۵ به عنوان استفاده کننده مفرط و پایین تر از ۲۵ به عنوان استفاده کننده کم مشخص می‌شوند (جنارو و همکاران، ۲۰۰۷؛ به نقل از گل محمدیان و یاسمی نژاد، ۱۳۹۰). گل محمدیان و یاسمی نژاد (۱۳۹۰) در پژوهشی با نمونه ۷۸۲ نفر دانشجو که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند اعتبار مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه را به روش آلفای کرونباخ ۹۰۳/۰ گزارش کردند. همچنین پایایی بازآزمایی مقیاس را نیز در سطح معنی داری ۰۰۱/ ۰،‌ 714/0 r=گزارش کردند

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.