فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده

مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی آزمون

مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده آبادی (۱۹۸۸) شامل ۱۲ سؤال پنج ارزشی و در پنج حوزه اصلی آمادگی جسمانی شامل استقامت قلبی تنفسی، قدرت، استقامت عضلانی، انعطافپذیری و ترکیب بدنی است که در فرم تجدیدنظر شده آن به چهار بخش شرایط جسمانی، انعطافپذیری، شرایط عضلانی و ترکیب بدنی تبدیل شد.

مفاهیم و خردهمقیاسها:

-۱ شرایط جسمانی: به عنوان مثال، در آمادگی بدنی خوبی به سر بردن.

-۲ انعطافپذیری: دامنه حرکتی ممکن، پیرامون یک مفصل معین یا گروهی از مفاصل.

-۳ شرایط عضلانی: به عنوان مثال، داشتن قدرت عضلانی بهتر نسبت به افراد همسن خود.

-۴ ترکیب بدنی: توزیع درصد چربی، عضله و استخوان در بدن.

امتیازدهی

هر کی از سؤالات با مقیاس پنج ارزشی لیکرت ( کاملاً موافقم ۵ امتیاز، موافقم ۴ امتیاز، نظری ندارم ۳ امتیاز، مخالفم ۲ امتیاز و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز) مورد بررسی قرار میگیرد و مجموع امتیازات فرد در فرم تجدیدنظر شده به ۶۰ میرسد.

-۱ خرده مقیاس شرایط جسمانی، با عبارات ۱-۳-۴-۸-۹-۱۲ سنجیده میشود.

-۲ انعطافپذیری، با عبارات ۶ و ۱۰ سنجیده میشود.

-۳ شرایط عضلانی، با عبارات ۵ و ۱۱ سنجیده میشود.

-۴ ترکیب بدنی، با عبارات ۲ و ۷ سنجیده میشود.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.