فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله ی نقش ارزيابی عملكرد در افزايش كارآيی كاركنان بانك كشاورزی

مقاله ی نقش ارزيابی عملكرد در افزايش كارآيی كاركنان بانك كشاورزی

مقاله ی نقش ارزيابی عملكرد در افزايش كارآيی كاركنان بانك كشاورزی

فرمت:doc
تعداد صفحه:24
 
بخش هایی از مقاله:
نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان بانك كشاورزي
 
 1- مقدمه
ارزشيابي كاركنان از جمله ابزارها و وسايل موثر در مديريت منابع انساني است كه با اعمال صحيح آن، نه تنها هدفها و ماموريت هاي سازمان با كارآيي مطلوب تحقق مي يابد، بلكه منافع واقعي كاركنان و جامعه نيز تامين مي گردد. اساساً مديران بايد يك قضاوت دائمي از افراد تحت سرپرستي خود داشته باشند، بنابراين نياز به ارزيابي و ارزشيابي…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.