فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله ی مهارت اجتماعی فرزندان

مقاله ی مهارت اجتماعی فرزندان

مقاله ی مهارت اجتماعی فرزندان

فرمت:doc
تعداد صفحه:81
 
 
بخش هایی از مقاله:
1-1مقدمه :
ارتباط غير كلامي ابتدايي ترين وسيله پيوند ميان انسانها بوده و انسان اوليه به كمك آن با همنوع خود و حتي با حيوانات رابطه برقرار مي كرد و نيازهاي خود را با ترسيم آن برآورده مي ساخت با پيدايش زبان گفتاري ، اختراع خط، صنعت چاپ ، پيشرفت جوامع، تغييرات ، تحولات شديد صنعتي و … نياز انسان را به ارتباط پيچيده و مؤثر بيشتر كرده است.
خود باوری توانايی است که فرد از طريق ابراز آن می تواند به…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.