فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله یافته های جدید در مورد سایبان های برفی

مقاله یافته های جدید در مورد سایبان های برفی

مقاله یافته های جدید در مورد سایبان های برفی 1
دانلود  مقاله ترجمه شده  New findings on the design of snow sheds با عنوان ، یافته های جدید در مورد سایبان های برفی   بخشی از متن : چکیده طراحی سایبان برفی برمبنای عمل معادلات هیدرودینامیکی ساده است.  نیروهای دینامیکی اعمال شده توسط بهمن تابعی از سرعت جریان، ارتفاع و شیب جریان نسبت به زاویه شکست است. مابین سال های 2002 و 2006، آزمایش های مقیاسی با استفاده از ماده ای گرانولی در یک مجرای سرازیر آزمایشگاهی و همچنین آزمایش های  بزرگ مجرا(شوت) برای برف در Weissfluhjoch (داووس) برای تعیین پارامترهای  دینامیک مربوط به بهمن که بر یک سطح شیب دار  دارای انحنا جریان یافته بود، مورد استفاده قرار گرفت. آزمایشات انجام شده  به دلیل  انحنا منجر به رویکرد بهتر محاسبه نیروهای دینامیک  و به طور جزئیاتی تر در ضریب اصطکاک مرتبط به نوع برف شد یافته های جدید در بررسی بر رهنمودهای طراحی برای  سایبانهای برف اجرا شد. دستورالعمل  جنبه طراحی، موارد بار  متداول  و فرمول برای محاسبه  عملکردهای بهمن را توصیف می کند. در نهایت نتا …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.