فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله (چگونه) باید قراردادهای معامله ای را با موارد مالیات از درآمد معامله کنید ؟

مقاله (چگونه) باید قراردادهای معامله ای را با موارد مالیات از درآمد معامله کنید ؟

مقاله (چگونه) باید قراردادهای معامله ای را با موارد مالیات از درآمد معامله کنید ؟ 1
دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان، (چگونه) باید قراردادهای معامله ای را با موارد مالیات از درآمد معامله کنید ؟ بخشی از متن :   مالیات­بندی مضاعف درآمد سرمایه­های ناملموس، یک مانع مالیاتی برای استفاده­ی کارآمد از این اقدامات شرکت است. به این ترتیب، مکانیزم موسسه­ای برای اجتناب از مالیات­بندی مضاعف، در مساله­ی کارآمدی کلی اهمیت چندانی ندارد، اما برای تقسیم ملی درآمد مالیاتی مهم است. البته تقسیم­بندی اقتصادی موانع موجود برای سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، با تقسیم­بندی موانع مربوط به دروندادها تفاوت دارد. در هر دو مورد، مصرف­کنندگان داخلی به دلیل محدودیت دستیابی به تامین­کنندگان ارزان، آسیب می­بینند. اما، اگرچه محدود کردن واردات به کارگران داخلی کمک می­کند، محدود کردن سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، چنین نیست. در هردو مورد، وقتی تحویل کالا و خدمات به تغییر موقت یا دائمی عوامل بستگی دارد، مالیات­بندی مبتنی بر منبع درآمد عامل، می­تواند مانع مالیاتی برای تجارت آزاد ایجاد کند، بویژه اگر هیچ مکانیزمی بر …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.