فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

(مقاله و پیاده سازی) Color Image Segmentation

(مقاله و پیاده سازی) Color Image Segmentation

(مقاله و پیاده سازی) Color Image Segmentation

 
(مقاله و پیاده سازی)
 
Color Image Segmentation
 
CLPSO-based Fuzzy Color Image Segmentation
 
چکیده:
در اين پروژه قصد داريم روش جديدي جهت قطعه بندي تصاوير رنگي بااستفاده از سيستمهاي فازي معرفي نماييم.به عبارتي ديگر در تصاوير رنگي ، نواحي مشابه از لحاظ رنگ را جدا كرده و تصويررا به قطعات مشابه تقسيم مي نماييم. با توجه به اين كه به طور معمول تصاوير رنگي در فضاي RGB ذخيره مي شوند وسيستم FIS ما به پارامترهاي فضاي HSL نياز دارد لذا در ابتدا تصاوير ورودي را به فضاي…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.