فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله مقایسه پذیری حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی

مقاله مقایسه پذیری حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی

مقاله مقایسه پذیری حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی 1
دانلود  مقاله ترجمه شده  Accounting comparability, financial reporting quality, and the pricing of accruals  با عنوان،مقایسه پذیری حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی   بخشی از متن : چکیده این مقاله به بررسی تأثیر مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و میزان درک مصرف کنندگان صورت های مالی از پیامدهای اقلام تعهدی شرکتها می پردازد. ما پیش بینی می کنیم که مقایسه ، محیط اطلاعات را به اثبات می رساند ، که نه تنها توانایی مدیران را برای برآورد دقیق تر تعهدات و سیگنال دادن اطلاعات خصوصی آنها افزایش می دهد ، بلکه درک سرمایه گذاران از اقلام تعهدی را نیز بهبود می بخشد. با استفاده از بازپرداختها ، نگاشت اقلام تعهدی به جریان نقدی ، تداوم درآمد و هزینه حسابرسی به عنوان معیارهای کیفیت گزارشگری مالی ، متوجه می شویم که مقایسه دوره قبل با کیفیت گزارشگری مالی بالاتر همراه است. ما همچنین شواهدی ارائه می دهیم که قابل مقایسه بودن با دقت و دقت پیش بینی مدیریتی همراه است ، مطابق با مقایسه ، بهبود توانایی مدیران در پیش بینی عملکرد شرکت آینده بستگی دارد. …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.