فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله قلمه زنی، هرس و پیوند گل رز

مقاله قلمه زنی، هرس و پیوند گل رز

مقاله قلمه زنی، هرس و پیوند گل رز 1
قلمه زنی، هرس و پیوند گل رز نوع فایل: pdf تعداد صفحه: 16   فهرست مطالب: 1-  قلمه   2- نمونهای از قلمه ساقه(گیاه قاشقی)  3-  قلمه زدن گیاهان  4-  هرس کردن گیاهان 5- پیراستن(هرس کردن)   6- زمان هرس(پیرایش)   7- هرس سیاه یا زمستانه   8- هرس سبز یا تابستانه 9- پیرایش ساقه   10- هرس گیاهان آپارتمانی به ۳دسته تقسیم شده   11- هرس درخت مو(انگور)  12- شدت هرس انگور   13- پیوند گل رز   14- نحوه کاشت گل رز   15- تکثیر گل رز   16- قلمه زدن   17- رز ویرژو 18- پایه برای گل سرخ های پا کوتاه   19- پایه برای گل سرخ های پا بلند و مجنون گریان  20-  پیوند روی ریشه 21- منابع   قسمتی از مطالب:  بستر کشت قلمه، مکانی است که برای حفظ رطوبت قلمه و ایجاد شرایط مناسب برای رشد ریشه، از آن استفاده میکنند.قلمهها پس از جدا شدن از گیاه اصلی، به منظور ریشه دار شدن باید در بستر مناسب قرار گیرند. طبق گفته خلیقیقلمههایی که به راحتی ریشه دار م …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.