فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله فرهنگ سازمانی بهره برداری :پیکر بندی برای ارزش به واسطه انگیزه ی کارکنان

مقاله فرهنگ سازمانی بهره برداری :پیکر بندی برای ارزش به واسطه انگیزه ی کارکنان

مقاله فرهنگ سازمانی بهره برداری :پیکر بندی برای ارزش به واسطه انگیزه ی کارکنان 1
دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت، با عنوان ،فرهنگ سازمانی بهره برداری :پیکر بندی برای ارزش به واسطه انگیزه ی کارکنان   بخشی از متن : کارفرمایان به محیط کارشان توجه بسیاری میکنند زیرا شرکت هایی همانند فیسبوک و گوگل امکاناتی نظیر غذای رایگان, فضای تفریحی,اتاق های استراحت و دیگر خدمات برای کمک به جذب و پرورش دانش کارمندان تازه استخدام شده , فراهم میکند. اگر چه زمین بسکتبال ,دیوارهای صخره نوردی و دیگر خدمات آنچه که کارمندان را با انگیزه میکند نیست و رضایت شغلی را فراهم میکند , بلکه چیزی است که آنها ارایه می دهند.این خدمات اهرام سازمان دهی شده ای هستند که به برقراری ارتباط فرهنگی,باورها و ارزش های سازمان کمک میکند.اقتصاد اطلاعات محور فعلی,رهبران کسب و کار قبول دارند که فرهنگ ترکیبی با سطوح سازماندهی شده در دانش کارمندان ایجاد انگیزه میکند که باعث میشود که در کارشان که توسط ارزش سازماندهی شده خلق شده است به سرانجام برسد. اگر چه این سوال که ( بهترین اهرم از دانش کارمندان برای خلق ارزش سازمانی چه اهرمی است؟ )در انواع فرهنگ های سازمان باقی می ماند.این مطالعه یک روی …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.