فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله فارسی با عنوان پراکندگی رامان برانگیخته در فیبرهای کریستالی فوتونیکی به صورت Word در 9 صفحه

مقاله فارسی با عنوان پراکندگی رامان برانگیخته در فیبرهای کریستالی فوتونیکی به صورت Word در 9 صفحه

مقاله فارسی با عنوان پراکندگی رامان برانگیخته در فیبرهای کریستالی فوتونیکی به صورت Word در 9 صفحه

پراکندگی رامان یا اثر رامان (به انگلیسی: Raman Scattering) به پراکنش غیرکشسان فوتون می‌گویند. این پدیده را چاندرا سخار ونکتا رامان، فیزیک‌دان هندی در سال ۱۹۲۸ کشف کرد.
وقتی نور از یک اتم یا مولکول پراکنده می‌شود، بیشتر فوتونها کشسان پراکنده می‌شوند (پراکندگی ریلی). این فوتون‌ها انرژی، بسامد و طول‌موج یکسانی با فوتون‌های فرودی دارند؛ ولی نسبت کمی از فوتون‌ها (تقریباً یک فوتون از ده میلیون) با طول موج متفاوت (بیشتر معمولا) و انرژی…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.