فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی (NLD) در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی سال تحصیلی 95-94 (ترابی4)

مقاله شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی (NLD) در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی سال تحصیلی 95-94 (ترابی4)

مقاله شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی (NLD) در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی سال تحصیلی 95-94 (ترابی4)

مقاله شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی (NLD) در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی سال تحصیلی 95-94 
نوع فایل: ورد قابل ویرایش (docx)
تعداد صفحات: 20 صفحه 
نکته: این مقاله برای اولین بار در اینترنت توسط سایت http://daneshjooqom.ir قرار داده شده است.
 
قسمتی از متن مقاله شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی (NLD) در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی سال تحصیلی 95-94 
چکیده
مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی شیوع دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی است.
روش :…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.