فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله شبکه های ارتباطی برق بیسیم: مرور

مقاله شبکه های ارتباطی برق بیسیم: مرور

مقاله شبکه های ارتباطی برق بیسیم: مرور 1
دانلود مقاله ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر Wireless Powered Communication Networks: AnOverview با عنوان ،شبکه های ارتباطی برق بیسیم: مرور   بخشی از متن : پیشرفت های اخیر تکنولوژی WPT میکرویو امکان ساخت WPCNها را فراهم میکند، جایی که دستگاه های بی سیم در هوا با تشخیص منتقل کننده های برق بی سیم برای ازتباطات تغذیه میشوند. در مقایسه با شبکه هایی که با باتری تغذیه میشوند، WPCN نیاز به شارژ/تعویض دستی باتری را حذف میکند که به صورت کارا هزینه عملیاتی را کاهش داده و عملکرد ارتباطی را بهبود می بخشد. در کنار اینها، WPCN کنترل کاملی بر روی انتقال برق خود دارد، یعنی قدرت انتقال، شکل موج، ابعاد زمان/ فرکانس مشغول، و غیره برا یارائه تامین انرژی به صورت پایداری تحت شرایط مختلف فیزیکی و تمام نیازهای سرویس قابل تنظیم هستند. که در تقابل واضح با رویکردهای براساس EH  سات رویکردهایی که دستگاه های بی سیم به صورت فرصت طلبانه انرژی تجدید پذیر در محیط را که به عنوان تغدیه دستگاه های بی سیم شناخته نشده اند مثل برق خورشیدی و انتقال RF، جمع میکند. به دلیل در دسترس بودن و قدرت مناب …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.